Linuxcsb 1 – Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10

Òpùblikòwóné w: KDE,Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , , , — Mark @ 5:17 pp 12 stë. 2010 Dopòwiesców (4)

Mómë przërëchtowóną dlô waji do zladënkù  platkã CD Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10 (csb-lite), dofùlowóną kaszëbsczim jãzëkã ë kąsk zmòdifikòwóną, pierszã òperacjową systemã Linux pò kaszëbskù  – òpiartą w 100% na distribùcëji Kubuntu 9.10.  Je to platka chtërną mòże zladowac z najich starnów ë jaką mòże pòzdze brëkòwac abò prosto z CD, abò téż jã zwëczajno winstalowac. Zamòdlëwómë, dlô nowich brëkòwników Linuksa, abë wëpróbòwôlë jã wprzód prosto z CD – bez instalacëji.

Òbrôz ISO platczi (680 MB) mòże zladowac z negò placu:

Przëdatnô wama mòże òkôzac sã pòmòc w ùsôdzeniô sztartowi platczi CD pòd Windowsã ze zladowónegò lopka, czëtôjtã proszã ò tim na naji starnie: Zrechtowanié sztartowi platczi cd/dvd pod windowsa

Jakno zrëszëc Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10 ju pò wëpôleniu platczi?

Włóżta zwëczajano platkã do wajegò nëkù CD ë zrëszta kòmpùtr z niã bënë. Pò wëskrzënieniu sã sztartowégò menu klëknijta na knąpã  Enter abë zrëszëc systema blós z CD – bez instalacëji. Jeżlë sã to wama nie darzëło, to je nót wama zmienic sztartową pòsobnicã w BIOS kòmpùtra.

Czim je Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10?

Nie je òn tak pò prôwdze niczim jinszim jakno kąsk zmòdifikòwóną wersëjã Kubuntu 9.10 dofùlowóną ò kaszëbsczi ë pòlsczi jãzëk. Ne dwa jãzëczi dôwają nama mòżnotã przëstãpù téż do bòkadny softwôrë w pòlsczim jãzëkù, chtërnô jesz nie je zdolmaczonô na kaszëbsczi. Bëło to dlô naji wôżné, bò dzãka temù nié mómë ògrańczeniô w dofùlowaniu systemë zrozmiałima dlô brëkòwników programama.

Jaczé wspiarcé mô Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10?

Taczé sómé jakno kòżdô jinszô wersëjô Kubuntuprosto z serwerów ùdbów familëji Ubuntu, dze téż nachôdô sã m.jin. naji dolmaczënk.

Je Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10 nową distribùcëją?

Nié, nie je.

To le zestôwk aplikacëjów ë nastôwów jaczé kòżdi mòże téż sómemù ù se w Kubuntu ùsôdzëc.
Ùsôdzony òstôł òn do tegò, abë zlëtczic nowim brëkòwnikòm Linuksa prawie ne nastôwë.

Jak to je w nim z pisaniém pò pòlskù?

Mómë aùtomatno dodóné dwa ùstôwë klawiatrë: kaszëbsczi ë pòlsczi. Klëknijta zwëczajno na pòlską fanã z nôdpisã “csb” abë zmienic ùstôw na pòlsczi ë znôwù nazôd abë dobëc kaszëbsczi.

Jak to je z tim kaszëbscizm dolmaczënkã?

Mómë starã òd 4 lat ò to abë naji dolmaczënk bëł jak nôlepszi, jesma równak le lëdzama, a lëdze robia fele, stądka proszimë ò zrozmienié dlô przez waji dozdrzónych zmiłków.
Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10
zamëkô w se w przédnym dzélu naji całowny dolmaczënk òkrãżô KDE
ë je dofùlowóny baro malińczim dzélã przëstãpnegò w kaszëbsczim najegò dolmaczënka Ubuntu.

Gdze dobëc pòmòcë w sécë?

Pòmòcné artikle dobëjeta  m.jin.:


Żëczëmë wiele szpôsu w testowaniu!!!

Mark Kwidzińsczi ë Michôł Òstrowsczi


Nen wpisënk òstôł dodóny w wt., 12, stë., 2010 ò 5:17 pp ë nalôzł sã w dzélu KDE, Ubuntu, Wkół kaszëbsczégò Linuksa. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

4 dopòw. »

 1. Na co dzień korzystam z Ubuntu. Wgrałem sobie na wirtualnej maszynie kaszuskiego Kubuntu no i dobrze się prezentuje (chociaż wg mnie GNOME jest jakoś bardziej praktyczny i przejrzysty). W niektorych miejscach komunikaty po angielsku lub po polsku:

  Hibernëje
  Suspend to disk

  Szkoda, że przy czesci komunikatów jest “jo”, a przy innych “OK”. Mogłoby być wszędzie “Jo” 🙂

  Fajnie, że przy okazji promowania języka kaszubskiego promujecie także Open Source (w sumie to Windowsa nie można tłumaczyć samodzielnie).

  Wiem jak żmudne jest tłumacznie za pomocą LaunchPada – sam kiedyś w wolnych chwilach tłumaczyłem na polski, więc podziwiam Was za zapał, bo chyba mało kto używa kaszubskiego systemu. Również z tego nie ma materialnych korzyści…

  Kiedyś chciałem przetłumaczyć prosty edytor tekstu na kaszubski i jakoś po kilkunastu frazach dałem sobie spokój (szukałem w słownikach i uchwałach RJK, jeszcze wielki problem z odpowiednią odmianą wyrazów) 🙂

  Życzę większego zainteresowania Waszą pracą.

  Pozdrawiam.

  PS Przepraszam, że post nie jest po kaszubsku, ale gdybym próbował w tym języku pisać to nie wyglądałoby to za dobrze.

  Dopòwiesc przez Michôł z Kartuz — stë. 20, 2010 @ 10:24 pp

 2. Witôj Michôł

  Dzãka za dobré słowò ë za przetestwanié najegò remiksa.
  Wiész, ma dolmaczimë prosto przë KDE 🙂
  http://l10n.kde.org/team-infos.php?teamcode=csb
  ë stądka je to Kubuntu, a launchpad.net nie je naszim pierszim nôrzãdzã. GNOME to fejn graficzné òkrãżé, le jak narô to ma we dwóch nie jesma w sztãdze sã za to na pòwôżno wzyc.

  Jo, w dzelu je tam softwôra pò pòlskù (na nie przedolmaczonô na kaszëbsczi) ë téż kąsk pò anielskù – to ju tam dze nawetka pòlsczégò dolmaczënka nie dô.

  Jô bë bëł rad z tegò, jeżlë të bë cos pò kaszëbskù napisôł – nie przejimôj sã tim, że bãdą mòże bënë fele – pòmëszlë wprzód jak wiele lëdzy pisze pò kaszëbskù, a pò tim sóm sã ùsmiejesz ë stwierdzysz, że nie je z twòją kaszëbizną mòże tak lëchò jakno ce sã zdôwô.

  Jesz rôz dzãka.

  Mark

  Dopòwiesc przez Mark — stë. 20, 2010 @ 10:53 pp

 3. Witôj Mark

  Przeprôszaję cë za pózny dopòwiesc, ale mnie baro cężkô sã pisze pò kaszëbskù.

  Czë wa nie chceta przërëchtowac ful-kaszëbsczigò Remixa? Na Waszim môlu jô bëm skaszëbił fest jedno distro ë wewalił jinsze jãzëczi niż płelści, kaszëbsczi ë angielsci ë dofùlowu systema ò kodeczi ë jinszi soft-wore. No ë téż ò kaszëbsczi akcente taczi jak tapete z Kaszëb.

  To bë mógło pòprawic popularnote ë zainteresowani wajim systema. Nawet ka to be mògło wëpromowac Linuksa – Kaszëbsczigo Linuksa.

  Przeprôszaję za mòi jãzëk ale szëkanie w słowôrzu nie je wegodni ë w połowie jô płedda so z tim słowôrzem.

  Michôł

  Dopòwiesc przez Michôł z Kartuz — grom. 2, 2010 @ 10:13 pp

 4. Witôj

  Chcec to ma chcemë Michôł, le to je baro wiele robòtë. To co je terô widzec to są ze 4 lata dolmaczëniô naji dwóch (Michôła Òstrowsczégò a mie).

  Dolmaczënk jedny distribùcëji ò cizm piszesz nie je niczym jinszim jakno dolmaczënkã graficznegò òkrãżô (ù naji je to KDE) plus dowôné programë z dóny distribùcëji. Ma dolmacząc prosto przë KDE jesma kąsk dali jak le dolmacząc blós samò Kubuntu (tu dolmaczimë ji dodôwné programë ë je to dlô naji prawie na jednô distribùcëjô ò jaczi piszesz). Dzãka temù, że dolmaczimë ù zdroju (przë KDE) naji robòta je przistãpnô prakticzno we wszëtczich distribùcëjach – òbôczë n.p. Debiana, ten wëzdrzi czësto fejn pò kaszëbskù.

  Wëwalanié pòlsczégò czë anielsczégò ni mô terô jesz niżódnegò sensu, bò bãdze felowało zwëczajno brëkòwnikòm wielu fejn programów, chtërné jesz nie są zdolmaczoné na kaszëbsczi.

  Jeżlë môsz chãc, to mòżesz sã do naji przëłączëc – napiszë zwëczajno z tegò placu do naji:
  http://linuxcsb.org/redakcejo-laczba

  Pòkrok dolmaczënka KDE òbôczë tuwò (òbaczisz téż jak wile jesz je do zrobieniô):
  http://l10n.kde.org/stats/gui/trunk-kde4/team/csb/
  Mòżesz sã téż do naji przëłączëc na tim placu
  https://launchpad.net/~ubuntu-l10n-csb

  Bãdzemë baro z tegò rad – rôczã do wespółrobòtë!

  Mark

  Ps. Dzãka za òdpòwiesc pò kaszëbskù. Je widzec, że piszesz jesz starszim pisënkã, terô je n.p. na placu “ę” w kaszëbsczim “ã”. Zdrze na : http://pl.wikibooks.org/wiki/Kaszubski – to pòmòcné starnë przë chtërnych nôwicy mô Michôł Òstrowsczi zrobioné. Biéj téż do http://www.cassubia-dictionary.com/

  Dopòwiesc przez Mark — grom. 2, 2010 @ 11:02 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc