Mandriva Linux 2009

Òpùblikòwóné w: Linuksowé distribùcëje,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Mark @ 12:56 pp 11 ru. 2008 Dopòwiescë (0)

Mandriva Linux 2009 je jedną z tich nowich wëdôwków linuksowich distribùcëjów z jaczich na jeséń dostóniemë jesz czile – wëdôwanié znowionëch paczétów co 6 ksãżëców przëjało wiele distribùcëjów, co do tegò doprowôdzô.
Wedle Mandrivë mómë bënë, króm klasykòwich zaktualnieniów ë nowich czérowników, czile nowinów, w tim m.jin. sztartowanié systemë mô bëc terô chùtszé, mómë miec lepszé wspiarcé dlô notebooków, a Splashy zastąpił bootsplash (jidze tuwò  ò systemã do wëskrzenianiô graficzi przë sztarce).

Dlô lubòtników kaszëbsczégò jãzëka w Linukse dobrą nowiną je gwës pòkôzanié tegò w kùńcu téż w ti distribùcëji – wëdôwk z KDE. Mandriva je gwës slédną z tich “wiôldżich” distribùcëjów w jaczi kaszëbizna nalôzła swój plac – kaszëbskô kalwiatura nalazła sã tam ju rëchli.

Darmôk Mandriva Linux 2009 mòże zladowac jakno wëdôwczi One (live CD z mòżnotą instalacëji) ë Free (fùl wersëjô DVD) z graficznëm òkrãżã KDE ë GNOME. Króm tegò mómë w Mandrivie téż kòmercjowi wëdôwk »Powerpack«, jaczi mòże za dëtczi zamówic, ablo téż kąsk tóni zladowac ze starnów.

Starna zladënkù:


Nen wpisënk òstôł dodóny w sob., 11, ru., 2008 ò 12:56 pp ë nalôzł sã w dzélu Linuksowé distribùcëje, Wkół kaszëbsczégò Linuksa. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc