Kaszëbsczi Linux w rokù 2007 (zesëmòwanié)

Òpùblikòwóné w: Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: — Mark @ 9:37 dp 31 gòd. 2007 Dopòwiesców (2)

kaszebsko_klawiatura_w_desktopbsd.pngWzérając nazôd na nen rok, mòżemë rzec, że ùdało sã nama dosc dalek z kaszëbsczim Linuksã dońc.
Cëż taczégò sã w tim rokù stało na tim pòlu?
A mùszimë Wama rzec, że wielë. 🙂

Naczniemë òd zgłoszony łoni kaszëbsczi klawiaturë. Na sta sã w rokù 2007 sztandardowim dzélã wszëtczich wiôldżich distribùcëjów (Debian, Fedora Core, Mandriva Linux, OpenSuse, Ubuntu…) ë to nié le Linuksa, bò je ju jã widzec n.p. w nowim FreeBSD 6.3 czë 7.x.

Z robòtą nad dolmacżënkã KDE jesma w maju do tegò doszłi, że pòkôza sã òficjalnô wersëjô 3.5.7 w maju 2007 téż ju do zladënkù. To przëniosło ze sobą weńdzenié z kaszëbsczim jãzëka do linuksowich distribùcëjów opensuse 10.3 - kaszëbskô wersëjôë tak pierszą bëła Kubuntu 7.10 (przë jaczi téż robimë ekstra), krótkò pò ni przëszła OpenSuse 10.3 z kaszëbsczim bënë ë (òpiarti na Debianie) Sidux. Je to tak pò prôwdze przełomòwé wëdarzenié, bò pòkôza sã nama przez to w tim rokù pierszô kaszëbskô òperacjowô systema (z kaszëbską klawiaturą ë kaszëbsczim jãzëkã interfejsu) co je na gwës wôrt òdnotowac ë pòdsztrëchnąc.
Z dolamczënkã nowi wersëji KDE 4.0 jesma jak na dzysô ju tak dalek, że pòkôże sã òna na drëdżi rok w òficjajnëm wëdôwkù, co òtmëkô nama dzwiérze (a mòże barżi nie zamëkô tich przed nama) dlô kaszëbsczegò w nôslédnych wëdôwkach zakualnionëch do kde4 stón kaszëbsczégò dolmaczënkùKDE 4.0 distribùcëjów Linuksa.

Mòże sã Wama wëdôwac to nie za wiôlgą robòtą, le ma mëszlimë, że jak na dwóch lëdzi co przë tim spòleczno robi je to dosc tëli ë ti prawie żëczą Wama (ë se téż 🙂 ) wszëtczégò dobregò w Nowim 2008 Rokù!

Mark ë Michôł


Nen wpisënk òstôł dodóny w pòn., 31, gòd., 2007 ò 9:37 dp ë nalôzł sã w dzélu Wkół kaszëbsczégò Linuksa. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

2 dopòw. »

  1. To jô jesz dodóm òd se, że nen dolmaczënk zamëkô w se jesz përznã felów, chtërne chòc są systematiczno pòprawióne, to wcyg je mòże òbaczec. Në, kąsk tołmaczë naju lëczba wiadłów jaczé mómë zdolmaczoné, to je na dzysô wicy jak 15,5 tës (co je kòle 15% wszëtczich)! Przë taczi lëczbie të pôrã zmiłków mést nie je wiôlgą problemą 😉

    Dopòwiesc przez Michôł — gòd. 31, 2007 @ 4:38 pp

  2. Jo, fele to dô, le pòceszã ce terô kąsk 😉 , ne dô téż n.p. w pòlsczim dolmaczënkù, chòc gwës nie tak wiele jakno ù naju. Jakbë na to nie wzérôł to robimë to we dwóch ë przëdôłbë sã nama chtos do aùditów.

    Dopòwiesc przez Mark — stë. 4, 2008 @ 9:51 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc