Fedora 9 “Sulphur” – ju z kaszëbsczim KDE

Òpùblikòwóné w: Fedora,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , , , — Mark @ 2:19 pp 18 mô. 2008 Dopòwiescë (0)

Czile dni nazôd pòkôza sã nama nowô wersëjô distribùcëji Fedora: Fedora 9.
Mómë żdóné z wiadłã ò tim do ùsôdzeniô artikla ò tim jak mòże ju nastôwic w Fedorze kaszëbsczi jãzëk w òkrãżu KDE 4.x.

Pòkôzanié sã kaszëbsczégò jãzëka w Fedorze je nôslédnym przëmiôrã na to, że dzãka najemù dolmaczënkù prosto przë KDE kaszëbizna wchôdô pòmalińkù do wszëtczich distribùcëjów. Nót je równak dodac, że bãdze òna bënë tak dołgò jak bãdzemë w sztãdze ùsôdzac nowé wersëje wëdôwków KDE – miejmë nôdzejã, że bãdze naji z czasã wicy ë że krôftu nama sygnie na tã robòtã.

Na Fedorã 9 trza bëło pòżdac, òd wersëji 8, kąsk wicy jakno 6 ksãżëców ë jakno to wiedno z nowima wëdôwkama biwô, zamëkô òna w se zaktualnioné paczétë softwôrë ë téż czile nowinków.
Bënë mómë graficzné òkrãżô GNOME w wersëji 2.22 ë KDE 4.0.3 zdofùlowaniém softwôrą z KDE 3.5.9 – króm tegò mòże téż winstalowac òkrãżé XFCE.
X-Server z X.org przëstãpny je w nônowszi wersëji 1.5, co mô schùtczac zreszanié systemë – minusã je równak to, że ten przëstãpny w Fedorze 9 jesz nié wspiérô nônowszich czérowników dlô graficznëch kôrtów Nvidia. Firefox mómë tuwò, jakno ë w Ubuntu 8.04, w beta wersëji 3.0, co sã mòże niejednëm nie widzëc. Całô lësta nachôdô sã na starnie realizacëji: http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Jeżlë jidze ò różné wspiarcé dlô niéwólnëch kòdeków, to Fedora nie je tuwò aż tak drësznô zôczątkùjącëm brëkòwnikòm, chòc je to w ni téż mòżlëwé.
Do tegò òtemknijta terminal jakno root, abò wspisëjąc przed niższim pòlétã su (jo, su, a nié czasã sudo!! jakno to je n.p. w Ubuntu) ë wpiszta:

wget http://livna-dl.reloumirrors.net/fedora/9/i386/livna-release-9-1.noarch.rpm
rpm -ivh livna-release-9-1.noarch.rpm

dali winstalëjta wszëtczé przëstãpné mùlimedialné wtëkôczë pisząc:

yum -y install gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-ugly xine-lib-extras-nonfree

Na nen ôrt môta ju kąsk mùltimedialną wersëjã – jeżlë takô je wama nót.

Kaszëbsczi lùbòtnicë distribùcëji Fedora, bãdą na gwës rôd z tegò, żé króm klawiaturë, mòże terô ju téż wëbrac kaszëbsczi jãzëk dlô ni.

Czëtôjta: Fedora 9 z KDE pò kaszëbskù

Starnë zladënkù òbrôzów Fedorë:


Nen wpisënk òstôł dodóny w nie., 18, mô., 2008 ò 2:19 pp ë nalôzł sã w dzélu Fedora, Wkół kaszëbsczégò Linuksa. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc