Linux pò kaszëbskù

Òpùblikòwóné w: Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Michôł @ 2:53 pp 27 lëp. 2006 Dopòwiescë (0)

Dolmaczënk ë sprawë wkółdolmaczënkòwe dlô systemù Linux zajëmają tak wiele czasu, że nie sygô gò dlô jinszëch sprawów. Krótkò ò tim co ju mómë zrobiony jakno :

1. Do zacwierdzeniô w bibliotece glibc żdô kaszëbsczi lopk locales (je ju brëkòwóny w Ubuntu Edgy)
2. Testowónô je kaszëbskô klawiatura
3. Pòmalë rëszô anielskò-kaszëbsczi informaticzny słowôrzk jaczi je pòdspòdlim dolmaczënkù

Lopk csb locale òstôł przërëchtowóny na pòdspòdlim pòlsczich, serbsczich ë czesczich localesów (dwa slédnie dlô sprôwdzenégò pòprawnosce). Zmianë to w przédnim dzélu dolmaczënk mion ë skrôdzenów datum czë tzw. yes/no expressions

Pò wëmianie pòzdrzatków na wëdrzatk klawiaturë mómë ju jeden wëbróny (òb. òbrôzk niżi). Eżlë chtos mùszi miec jesz jine klawiaturë (pòlską, miemiecką, ruską czë jesz jiną) mòże to letkò wëbróc w KDE czë GNOME (choba nót mdze dac ò tim jaczi artikel jak to zrobic).

Dolmaczënk pòmale jidze w przódk, leno wedle mie nót je kąsk pòprawic jegò aùdit, bë pózdni nie robic dwa razë ti samé robòtë. Wôżny je téż słowôrz.


Nen wpisënk òstôł dodóny w czw., 27, lëp., 2006 ò 2:53 pp ë nalôzł sã w dzélu Wkół kaszëbsczégò Linuksa. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc