Wine 1.2 je w kùńcu ju fardich

Tadżi: , — Mark @ 11:10 dp 18 lëp. 2010

Nowé Wine miało sã ùkôzac jesz w czerwińcu, le trza bëło nama pòżdac na wersëjã 1.2 do lëpińca. Wine to aplikacëjô, chtërnô dôwô mòżnota niejednym programòm dlô Windowsa robic m.jin. pòd Linuksã. Nôwôżniészą nowòtą wersëji 1.2 je wspiarce pòd Linuksã dlô 64-bitowich windowsowich aplikacëjów.

Dorobiony òstôł w nowim Wine kąsk téż jegò bùtnowi wëzdrzatk, mómë téż lepszé wspiarcé dlô Direct3D – co je wôżné dlô tich co chcą zrëszac windowsowé grë pòd Linuksã.

Wine to pòmòcnô programa, dzãka ni mòże zrëszëc pòd Linuksã wiele programó ùsôzonych dlô Windowsa, jakno n.p. fejn darmôk programã, chtërną je kaszëbsczi słowôrz Riszarda Grzesło.

Wine – zladënk: winehq.org/download


* Logò – zdrój: http://www.winehq.org


Zrëchtowanié sztartowi platczi CD/DVD pòd Windowsã

Tadżi: , , — Mark @ 7:24 pp 2 stë. 2010

Wëpôlanié sztartowi platczi CD/DVD z Linuksã pòd Windowsã

Pierszé co je nama nót zrobic, pò tim jak mómë ju zladowóny lopk òbrôzu ISO Linuksa, to wëpalenié jegò na CD/DVD tak, abë szło prosto z ni pòzdze zrëszëc kòmpùtr. Mòżemë do tegò brëkòwac wszelejaczich kòmercjowich programów, ma pòdómë wama równak pòmòc na przëmiôrze darmôk programë CDBurnerXP, a to dlôte, że na je przëstãpnô dlô wszëtczich, mòże jã nastôwic z pòlsczim interfejã ë tak je nama téż lżi pòdac czëtną pòmòc. Pòmòc na je ùsôdzonô na Windowse Vista w anielskòjãzëkòwi wersëji.

CDBurnerXP

cdburnerxp

Darmôk programa do wëpôlaniô mòże zladowac ze starnë: http://cdburnerxp.se/en/download .
Pò zladënkù proszã jã winstalowac klëkając dwa razë na ikònkã zladowónegò lopka

Wëpôlanié sztartowi platczi Linuksa z lopka .iso

 1. Proszã zrëszëc programã CDBurnerXP
 2. Wëskrzëni sã wama òkno z menu, z chtërnegò proszã wëbrac òptacëjã „Nagraj obraz ISO“ ë klëknąc na „OK“

  Zrëszenié programë CDBurnerXP

  Zrëszenié programë CDBurnerXP

 3. Wëskòknie wama terô òkno w jaczim je nót le wëbrac lopk ISO z kòmpùtra. Do tegò wcësnijta knąpã „Browse..“ (Przezérôj…)

  Òkno wëbierkù

 4. W nowim òknie wëbierzta z wajegò kòmpùtra lopk ISO, w najim przëmiôrze je to csb-lite.iso, chtëny chceta wëpôlëc na CD/DVD (w tim przëmiôrze lopk òstôł zapisóny rëchli na pùlce) ë wcësnijta knapã „Open“ (Òtemkni)

  Wëbierk lopka .iso z kòmpùtra

  Wëbierk lopka .iso z kòmpùtra

 5. Pò tim warcëta sã aùtomatno do rëchlijszegò òkna dze wcësnijta terô „Nagraj płytę” (wicy…)