Ślůnsko Wikipedia

Tadżi: — Michôł @ 9:14 dp 27 mô. 2008

26 maja wëstartowóné mô Szląskô Wikipedia, co sparłączoné je z przëznanim szląsczi mòwie kòdu ISO 693-3 (szl). Jak narô dérô przenoszenié artiklów z inkùbatora, téj do czasu zakùńczeniô mòże jesz nalezc drobné techniczné felë. Na przédny starnié mòże nalézc m.jin. lënczi do artiklów pòswiãcónëch szląsczi gôdce czë zasadów pisënkù.

Próbë ùsôdzeniô ti jãzëkòwi wersëji dérałë ju wicy jak 2 lata. Pòmòcnô bëła bëlna robòta wiôldżégò karna aktiwnëch szląskich wikipedistów, chtërni pòswiãcôlë swój czas na editowanié artiklów w inkùbatorze.


Wikipedijô na DVD!

Tadżi: — Michôł @ 2:16 pp 22 lëp. 2007

wiki_puzzle.pngStwôra Wikimedia Polska przë wespółrobòce z wëdowizną Helion mô przerëchtowóné wëdanié pòlsczi Wikipediji na DVD platce. Nalazłëch je na ni 239 tës. artiklów w wersëji z dnia 4 czerwińca 2006 ë 59 tës. òbrôzków.

Dzãka temù, że òprogramòwanie je napisóné w jãzëkù Java, mòże zrëszëc aplikacëjã w kòżdi òperacëjowi systemie na jaczi przëstãpnô je wirtualnô maszina Java. Platka kòsztô 39 złotëch.

Òbaczë téż: