Ulteo – Linux w przezérnikù

Tadżi: — Michôł @ 9:31 dp 20 mô. 2008

Linux na desktopie ni ma jesz wielu brëkòwników – to prôwda. Dzélk lëdzy ni mô taczé wiedzë, żebë zainstalowac nã systemã, czë nawetka zrëszec ją live z platczi CD czë DVD. Terô sprôwdzec co to je nen Linux ë jak to wszëtkò wëzdrzi mòżeta nie zmieniwając swòji systemë (!) dzãka Ulteo.

Pùlt w przezérnikù

(wicy…)


Ulteo

Tadżi: — Michôł @ 12:46 dp 11 gòd. 2006

tux.pngNowô ùdba Gaëla Duvala, chtërnegò mòże znac jakno wespółzałóżcã MandrakeSoft (dzysdniowò Mandriva) to jesz prostszô dlô brëkòwnika linuksowô distribùcëja Ulteo. Czile dniów nazôd òsta wëdónô ji wersëja alpha. Jesz narô przistãpnô dlô zladënkù je blós wersëjô dlô platformë x86 ë dlô òkrãżégò KDE, w planach je téż GNOME ë Enlightement.

Systema na òpiartô je na Debianie a nie na Mandrivie, czë jiny rpm-owi distribùcëji a instalowónô na diskù ë brëkòwónô je na juwerny ôrt jakno to dzeje sã w liveCD (zwie sã to liveHD).

Ulteo mô bëc systemã dlô zôczątkùjącégò brëkòwnika, jaczi nie bãdze mùszôł rozmiec taczich dejów jakno mòntowanié systemë lopków, czë kònfigùracëjô sécowi kôrtë. Narô mòże brëkòwac ti systemë z liveCD, jidze téż ją zainstalowac, chòc wszëtkò na jedny przédny particëji (na jaczi mdze téż katalog /home) ë jedny particëji wëmianë. Jesz nie wszëtkò dobrze dzejô, le nie mòżemë zabëc, że je to zôczątkòwô wersëjô ë z czasã mòże bëc lepi. Bãdzemë żdôlë na pòstãpny wëdówczi.