Darmôk ODF wtëkôcz òd Suna dlô Microsoft Office

Tadżi: , , — Mark @ 8:19 dp 22 lëp. 2007

Sun òddôł w wersëji 1.0 do zladënkù darmôk ODF wtëkôcz (plugin) dlô Microsoft Office. Dzãka niemù mògą terô brëkòwnicë Microsoft Office impòrtowac ë ekspòrtowac lopczi w fòrmace Open Document Format (ODF), jaczi je sztandardã dlô OpenOffice ë StarOffice.

Mô òn wespółrobic z tekstama, tabelama ë prezentacëjama. Je òn 30 MB wiôldżi ë stoi do zladënkù w Sun Download Center (wzérôjta za nim n.p. w alfabetnym spisënkù “Downloads A-Z”)
(wicy…)


Sun chce barnic Linuksa

Tadżi: — Mark @ 6:47 pp 22 mô. 2007

Jonathan Schwartz, szef firmë Sun, w swòjim blogù pisze ò tim, że je ti dbë, że Microsoftowi bë lëpi zrobiło, czéjbë òtemknął sã nen na ôpen-zdrojową soft-wôrã ë że nawetka takô stolemnô firma, jakno na z Redmon, mòże z tegò profitë dlô se wëcygnąc, co je gwës lepszim rozwiązaniém jakno wcyg sugerowanié narëszaniô patentów (m.k.: szło w slédnym tidzeniu znôwù cos ò tim czëc ë dali felëją kònkretë).

Schwartz przërównôwô sytuacëjã Microsoftu z ną w jaczi bëł Sun kòl kùńca 90-tëch lat. W tim czasu Sun miôł kòntrolã nôd całowną swòją soft-wôrą, pòprôwczi bëłë wprowôdzané blós przez prosté ë ògrańczoné sugestëje za starnë brëkwòników. Tedë pòkôzł sã téż Linux jakno zagrożenié dlô Solarisa. Z wielu ôpen-zdrojowich kòmpònentów, zestôwiła môłô firma Red Hat distribùcëjã, jakô nacza wëgrëwac na pòpùlarnocë westrzód serwerów.

(wicy…)


Solaris ë Linux

Tadżi: , , — Mark @ 6:40 pp 15 mô. 2007

Sun wësztartowôł nową ùdbã ò mionie Indiana, jakô mô doprowadzëc do kòmpatibilnotë Linuksa ë Solarisa. Jesz felëją akùratné pòdôwczi, klôr je le blós, że mô sã tim zajimac Ian Murdock, zakłôdôrz Debiana jaczi w strëmiannikù przeszed do Sun.

Mòże sã przedstôwic dobrze sparłącznié tich dwóch systemów, Solaris mô swòjé mòcne, a téż słabë starnë – jakno chòc drësznotã w brëkùnkù czë téż wspiarcé dlô hard-wôrë ë włączënié tich z wòlny soft-wôrë bë bëło gwës ze zwëskã dlô Solarisa.
Problemë są narô w różnëch licencëjach Linuksa ë Solarisa, në chòba, że Sun ùprzistãpni swòją òperacjową systemã jakno GNU General Public License, co bë bëło pò prôwdze czims òsoblëwim.

Wôrt mòże na tim placu jesz dodac, że òd 2005 rokù dzéjô przë Sun ùdba NexentaOS, jakô parłaczy jądro OpenSolarisa z Ubuntu.


Sun rozcygô OpenSolaris ò techniczi pamiãcë

Tadżi: , — Mark @ 7:00 dp 14 łżë. 2007

Sun ùprzistãpnił jakno Ôpen Zdroje (Open Source) wszelejaczé techniczi zôpisownëch mediów ë sprôwianiô pamiãcą. Midzë jinszëma są to czérowniczi iSCSI ë fibre channel , NFS 4.1, soft-wôra do pòwielaniô wòluminów na wszelejaczich serwerach czë rozwijowé dodôwczi do systemë sprôwianiô pòdôwkama Suna (ZFS, RAID6).

Sun chce tim kroką doprowôdzëc bë OpenSolaris stôł sã òperacjową systemą pieszegò wëbierkù dlô złożonëch systemów pamiãcë.
Wkół tich techników pamiãcë mô pòwstac całô spòlëzna.