OpenSolaris òd OpenIndiana

Tadżi: — Mark @ 9:41 pp 11 séw. 2010

14. séwnika mô òstac ùprzëstãpniony przez ùdbã OpenIndiana nowi wëdôwk òperacjowi systemë OpenSolaris. Pò tim jakno Oracle wëcopnôł sã ze wspiéraniô wòlnegò wëdôwka Uniksowi òperacjowi systemë Solaris, chce OpenIndiana zazychrowac ji dalszi rozwij ë wspiarcé

Ùdba OpenIndiana przënôléżi do założony przez ôpen-zdrojową spòlëznã, òb lato 2010, Illumos Foundation, chtërnô za swòją spòdlową misëjã przëjãła dalszi rozwij OpenSolaris. Detale dalszi robòtë, chce no karno ùprzëstãpnic nama w nôslédnych tidzeniach.


OpenSolaris – Sztetëno 2008

Tadżi: , — Mark @ 7:19 pp 18 ru. 2008

24 ë 25 rujana w Sztetënie bãdze mia swój plac kònferencëjô OpenSolaris. Ji òrganizatorama je Sun ë brëkòwnicë  OpenSolaris, jaczi mają sobie za cél pòstôwioné pòpùlarizacëjã mòżnotë brëkùnkù ti systemë.

Nowi OpenSolaris mô pòdle òrganizatorów zamëkac w se wiele nowinów m.ji. w dzélach bezpiekù, startë pòdôwków czë kòntrolë przistãpù.

Kònferencëjô bãdze prowôdzonô przez sprôwników systemë OpenSolaris ë inżiniérów z Sun, z małima wëjimkama (n.p. Open High Availability Clusters), w anielsczim jãzëkù. Wéńdzenié je za darmôka, inetresownicë mùszą sã równak wprzódk zaregistrowac, a ò spanié ë jadło trza sómemù zadbac.

Rôczimë so Sztetëna do zalë Anne Jagielónczi w pałacë Pòmòrsczich Ksyżëców przë sztr. Kòrsarzë 34


Sun rozcygô OpenSolaris ò techniczi pamiãcë

Tadżi: , — Mark @ 7:00 dp 14 łżë. 2007

Sun ùprzistãpnił jakno Ôpen Zdroje (Open Source) wszelejaczé techniczi zôpisownëch mediów ë sprôwianiô pamiãcą. Midzë jinszëma są to czérowniczi iSCSI ë fibre channel , NFS 4.1, soft-wôra do pòwielaniô wòluminów na wszelejaczich serwerach czë rozwijowé dodôwczi do systemë sprôwianiô pòdôwkama Suna (ZFS, RAID6).

Sun chce tim kroką doprowôdzëc bë OpenSolaris stôł sã òperacjową systemą pieszegò wëbierkù dlô złożonëch systemów pamiãcë.
Wkół tich techników pamiãcë mô pòwstac całô spòlëzna.