Grôj Ogg

Tadżi: — Mark @ 10:03 dp 20 mô. 2007

play_ogg.pngFree Software Foundation (Fùndacëjô Wòlny Soft-wôrë) naczãła kampanijã Play OGG (Grôj OGG) jakô mô zachãcac do brëkùnkù zwãkòwegò fòrmatu OGG.

Jeden czë drëdżi sã spëtô dlôcze znôwù nen nowi cyrkùs z jinszima fòrmatama jeżlë to dô doch MP3 ë mòże tegò fejn brëkòwac. Problema sédzi, jak wiendo, w detalach ë tuwò OGG Vorbis je wòlnym òd patentowich ë licencëjowich wëmògów fòrmatã, czegò nié mòże rzec ò MP3. Nen drëdżi je swòjistëm patentowim minowim pòlã. Wedle FSF mùszi kòżdi, chto rozprowôdzô mùzykã w fòrmace MP3, płacëc licencjową òpłatã. To samò tikô sã téż rozwijôrzów soft-wôrë, jakô òmijô nen fòrmat. To wszëtkò nie tikô sã fòrmatu OGG, jaczi stôwô sã bezpieczną alternatiwą.

(wicy…)