Mandriva Linux 2009

Tadżi: , — Mark @ 12:56 pp 11 ru. 2008

Mandriva Linux 2009 je jedną z tich nowich wëdôwków linuksowich distribùcëjów z jaczich na jeséń dostóniemë jesz czile – wëdôwanié znowionëch paczétów co 6 ksãżëców przëjało wiele distribùcëjów, co do tegò doprowôdzô.
Wedle Mandrivë mómë bënë, króm klasykòwich zaktualnieniów ë nowich czérowników, czile nowinów, w tim m.jin. sztartowanié systemë mô bëc terô chùtszé, mómë miec lepszé wspiarcé dlô notebooków, a Splashy zastąpił bootsplash (jidze tuwò  ò systemã do wëskrzenianiô graficzi przë sztarce).

Dlô lubòtników kaszëbsczégò jãzëka w Linukse dobrą nowiną je gwës pòkôzanié tegò w kùńcu téż w ti distribùcëji – wëdôwk z KDE. Mandriva je gwës slédną z tich “wiôldżich” distribùcëjów w jaczi kaszëbizna nalôzła swój plac – kaszëbskô kalwiatura nalazła sã tam ju rëchli.

(wicy…)


Mandriva Linux 2008 ju kąsk kaszëbskô

Tadżi: , — Mark @ 4:19 pp 14 ru. 2007

mandriva_logo.pngNa zôczątkù kùńczącegò sã ju tidzénia (9. rujana 2007. rokù) wëszłô je nowô wersëjô francësczi distribùcëji Linuksa: Mandriva 2008. Bënë ni mómë jądro 2.6.22 , X.Org 7.2 jaczi razã ze wspiarcã RandR 1.2 zezwôlô na dalek jidącą aùtomatną kònfigùracéjã mònitorë. Jakno graficzné òkrãżé mómë do wëbiérkù KDE w wersëji 3.5.7 abò Gnome 2.20. A co dlô naji Kaszëbów gwës nôwôżnészé to to, że mómë w ti wersëji w kùńcu kaszëbską klawiaturã bënë (wnet rok pò tim jakno pòkôza sã òna w Opensuse) ë jesma z tegò baro rad.

Mandriva w swòji “Powerpack” ë “Mandriva One” wersëji zamëkô w se zintegrowóné czérowniczi dlô graficznëch kôrtów ATI ë Nvidia. Dlô 3D efektów mòze na żëczbã brëkòwac w ni Compiz-Fusion 0.5.2. W zestôwkù “Mandriva Free” mómë bënë blós wòlną softwôrã.

Starna zladënkù:


Zmianë wëdôwków Mandrivë

Tadżi: — Mark @ 6:15 pp 25 stë. 2007

mandriva_logo.pngFrancëskô linuksowô distribùcëjô Mandriva (przódë Mandrake) pòdała, że bãdą ji wszëtczé nowé wëdôwczi, wëchôdac co szesc miesãców, a nié jak to rëchli bëło le rôz do rokù. Wedle pòdôwków firmë je do tegò doszłé pò òbgôdkach z klientama ë partnerama. Madriva zaznôczô równak, że spòdlé distribùcëji, w tim n.p. ji jądro, òstanie dali nie rëszoné przez rok.

Zmianë nie tikają sã distribùcëjów dlô firmów. Wëdôwk dzélu “Corporate” je dali pùblikòwóny co 18-24 miesãców, a wspiarce dlô niegò òstôwô dali na 5 lat.
Nôslédnô wersëjô mô sã ju ùkôzac na zymkù tegò rokù ë mô zamëkac w se nowi technolgije, blós jaczé to bãdą, tegò jesz Mandriva nie pòdała.

Mòże ë przëmiôrã zmianów je nowô wersëjô LiveCD z trzëmiarowim desktopã, jaką mòże òd dzysô ju zladowac.
Zdrzëcënczi ekranë mòże òbôczëc tuwò.