Banerë do Linuxcsb.org

Tadżi: — Mark @ 11:41 pp 11 séw. 2010

W tim dzéłu nalézeta wszelejaczé graficzi, dzãka chtërnym mòżeta wesprzec nają ùdbã, lënkùjąc do linuxcsb.org

Dzãkùjemë wszëtczim za wspiarcé!!!

Baner 234px na 64px

Knąpa 120px x60 px

Knąpa 120px x60 px

Knąpa 120px x40 px

Mikro knąpa: 88px x 31px


Linuxcsb 2

Tadżi: , , — Mark @ 9:56 pp 29 zél. 2010

Linuxcsb 2 to zwëczajno Kaszëbsczi Remix distribùcëji Kubuntu 10.04, z nastôwionym kaszrbsczim jãzëkã ë klawiaturą, dofùlowóny przëdôwną softwôrą.  Mòże gò brëkòwac jakno live DVD, abò winstalowac prosto na kòmpùtr.

Zladënk

(wicy…)


Linuxcsb 2 – Kaszëbsczi Remix Kubuntu 10.04 LTS

Tadżi: , , — Mark @ 9:49 pp 29 zél. 2010

Òprzëstãpniómë wama do zladënkù  drëdżi Kaszëbsczi Remix Kubuntu – Linuxcsb 2. Nen òpiarti je na wersëji Kubuntu 10.04 LTS , chtërnô mô długszé òficëjalné wspiarcé dlô zaktualnieniów. Je to platka chtërną mòżeta zladowac z najich starnów ë  brëkòwac pò wëpôleniu prosto z DVD, abò téż jã zwëczajno winstalowac. Zamòdlëwómë, dlô nowich brëkòwników Linuksa, abë wëpróbòwôlë jã wprzód prosto z DVD abò n.p. z pendriva USB – bez instalacëji.

Bënë najegò zestôwka (wëbiérk zamkłi softwôrë)

Biuro

  • OpenOffice – całowny paczét programów do edicëji tektów, kalkùlacjowich tabelów, céchowaniô ëtd

Grafika

  • GIMP – awansowónô programa do przerôbianiô òbrôzów

Internet

  • Firefox – przezérnik internetowich starnów z nastôwionyma pòwrózkama kanałów RSS dlô kaszëbskòjãzëkòwich starnów
  • Thunderbird – pòcztowô programa
  • FileZilla – klient FTP

(wicy…)


Linuxcsb 1 – Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10

Tadżi: , , , — Mark @ 5:17 pp 12 stë. 2010

Mómë przërëchtowóną dlô waji do zladënkù  platkã CD Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10 (csb-lite), dofùlowóną kaszëbsczim jãzëkã ë kąsk zmòdifikòwóną, pierszã òperacjową systemã Linux pò kaszëbskù  – òpiartą w 100% na distribùcëji Kubuntu 9.10.  Je to platka chtërną mòże zladowac z najich starnów ë jaką mòże pòzdze brëkòwac abò prosto z CD, abò téż jã zwëczajno winstalowac. Zamòdlëwómë, dlô nowich brëkòwników Linuksa, abë wëpróbòwôlë jã wprzód prosto z CD – bez instalacëji.
(wicy…)