Linux-EduCD 0.8

Tadżi: , — Mark @ 11:49 dp 17 czer. 2007

linuxeducd.pngZ serwera Alrauna mòże ju zladowac nowi òbrôz ISO pòlsczégò edukacëjnegò Linuksa Linux-EduCD 0.8. Nowô wersëjô òpiartô Ubuntu 7.04, zamëkô”w se jądro 2.6.20-16 z dodôwnyma łatama ë czérownikama, dodôwné kònfigùratorë, KDE 3.5.6 ë Gnome 2.18.1, ùczbòwé ë ëdukacëjné paczétë, softwôrã LAMP (MySQL, Apache, PHP, Python), nôrzãdza dlô rozwijôrzów (Ruby+ Rails, Java 1.6+Eclipse, MzScheme+DrScheme, Ada95/2005+GPS, Gambas, Glade ëtp), sécowé nôrzãdza, mùltimedialné kòdeczi ë aplikacëje.

Wicy wëdowiédzë nachôdô sã na całowny lësce zmianów.

Zdrój: linux-educd.pl


Linux-EduCD 0.7

Tadżi: — Michôł @ 9:39 pp 13 gòd. 2006

linuxeducd.pngDo zladnowaniô je nowô, òpiartô na Knoppikse wersëjô 0.7 distribùcëji Linux-EduCD. W nowi edicëji je czile zmianów: compiz dzejajô w tribie liveCD, je zintegrowóny z instalatorã gparted czë nowé, sztartowé òptacëje, zaktualnioné je jądro do wersëji 2.6.18, KDE je w wersëji 3.5.5, je téż nowi OpenOffice UX 2.0.4. Zmianë tikają sã téż programów do ùczbë czë do programòwaniô.
Òd gwësnegò czasu na distribùcëja nie je ùdbónô blós dlô célów edukacjowëch, leno téż do òglowëch, stądka bëtnosc w ni aplikacëji biurowëch, programisticznëch, mùltimedialnëch ëtp. Òbrôzë ISO mòże wzyc m. jin. stądka ë stądka.

Zdrój:

http://www.simp-st.pl/mos/