Kaszëbskô klawiatura w Debianie 4.0 z KDE

Tadżi: , , , — Mark @ 11:23 pp 2 grom. 2007

debian_open_logo.pngCorôz wicy nowich distribùcëjów zamëkô ju w se z dodomù kaszëbską klawiaturã (OpenSUSE 10.2, KNOPPIX 5.11…). Në to ë przëszed ju chòba czas na to bë wama pòmóc w ji dodaniô do pòlsczégò ùstôwù. Bënë ju òna je, le trza jã aktiwòwac, a że òbrôz gôdô wicy jakno słowa, to ë na pòmòc òsta òpiartô w 90% na òbrôzkach.

Articzel na przëmiôrze Linuksa Debian 4.0 (etch) z graficznëm òkrãżém KDE (przëmiôr z GNOME przińdze za sztót) mómë wama ùprzistãpniony w dzélu Kaszëbsczi Linuks, w artiklu:

A kùńcowi efekt ùstôwù mòżeta òbôczëc niżi na òbrôzkù

klawiatura_kde9.png


K Desktop Environment

Tadżi: , — Mark @ 12:03 dp 13 ru. 2006

kde_kashubian_team.jpgKòł kùńca séwnika Michôł dodôł pierszé kaszëbsczé lopczi do KDE. Robòtë je przë tim tëli, że chòba ze dwa lata nama na to zeńdą, mëszlã równak, że je wôrt to pòcygnąc do kùńca.

Narô wëzdrzi to tak, że dodôwómë ju lopczi bez aùditów, bò jak na dwòje co dolmaczą, to nie jesma zwëczajno w sztãdze z tą robòtą póńc do przódkù. Czas na pòprôwczi nót bãdze pózdni nalezc.

Wãzłowato wëdowiédzô ò dolmaczënkù na starnach KDE je tuwò: http://l10n.kde.org/team-infos.php?teamcode=csb

Naju starna: kde.linuxcsb.org


KDE – Kashubian Team

Tadżi: , — Mark @ 2:42 pp 9 ru. 2006

kde_logo.pngStranë kaszëbsczégò dolmaczënkù òkrãża KDE rëszëłë òficialno kòł kùńca séwnika 2006 rokù. Tam mòże òbôczëc pòkrok dolmaczënkù, czë téż sómemù scygnąc pòjedińczé lopczi bë na ôrt “zrobi to sam” skaszëbic ju kąsk swòją wersëjã KDE. Chto rozmieje to zrobic niech spróbùje – pò prôwdzë je to ti robòtë wôrt (zdrzëta òbrôzk na spódkù tekstu) !

Samô robòta nad dolmaczënkama dzélów KDE dérowała równak ju dłużi ë mô swój zôczątk przë distribùcëji Ubuntu.


KDE w (k)ubuntu

Tadżi: , , — Mark @ 2:10 pp 13 zél. 2006

kubuntu_logo.pngJak narô nie je mòżno dolmaczëc niechternëch dzélów desktopù Gnome – nie je òn téż tim nôcząstczi brëkòwónym w Eùropie (nie òznôczô to, że je to lëché rozwiązanié)|. Przez to mëszlã, bë narô skòncentrowac naju robòtã blós na dzélach z KDE jaczi są bënë kubuntu: Ubuntu- kdebase

To jedno, a drëdżi to je to, że jak narô to je naju za mało, bë sensowno skùńczëc spòdlowé dolmaczënczi Gnome ë KDE.

Mark


Kaszëbskô klawiatura w KDE, co ë dze dodac

Tadżi: , , — Mark @ 10:17 pp 9 zél. 2006

Kaszëbskô klawiatura (kluczplata) ju je (pò zgłoszeniô ji przez naji karno òb lato 2006 rokù do freedesktop.org) w wiôldżim dzélu bënë wielu nowich distribùcëjów, co parłãczi sã z tim, że ni je nót ji do nich ekstra dowôwac. Tak je m.jin. z taczima distribùcëjama jakno:

Stądka, jeżlë jesz ni môta dlô se wëbrónegò Linuksa to je ju pò prôwdze w czim wëbierac, bë nalezc dlô se pasowną distribùcëjã ë do tegò jesz z kaszëbską klawiaturą.

(wicy…)