Mandriva Linux 2008 ju kąsk kaszëbskô

Tadżi: , — Mark @ 4:19 pp 14 ru. 2007

mandriva_logo.pngNa zôczątkù kùńczącegò sã ju tidzénia (9. rujana 2007. rokù) wëszłô je nowô wersëjô francësczi distribùcëji Linuksa: Mandriva 2008. Bënë ni mómë jądro 2.6.22 , X.Org 7.2 jaczi razã ze wspiarcã RandR 1.2 zezwôlô na dalek jidącą aùtomatną kònfigùracéjã mònitorë. Jakno graficzné òkrãżé mómë do wëbiérkù KDE w wersëji 3.5.7 abò Gnome 2.20. A co dlô naji Kaszëbów gwës nôwôżnészé to to, że mómë w ti wersëji w kùńcu kaszëbską klawiaturã bënë (wnet rok pò tim jakno pòkôza sã òna w Opensuse) ë jesma z tegò baro rad.

Mandriva w swòji “Powerpack” ë “Mandriva One” wersëji zamëkô w se zintegrowóné czérowniczi dlô graficznëch kôrtów ATI ë Nvidia. Dlô 3D efektów mòze na żëczbã brëkòwac w ni Compiz-Fusion 0.5.2. W zestôwkù “Mandriva Free” mómë bënë blós wòlną softwôrã.

Starna zladënkù:


Ubuntu 7.04

Tadżi: , — Mark @ 11:57 dp 21 łżë. 2007

ubuntu-logo.pngNowô wersëjô familëji Ubuntu 7.04 “Feisty Fawn (Edubuntu, Kubuntu, Ubuntu, Xubuntu) ùkôza sã we czwiôrtk 19. łżëwkwiôta – zgòdno z zapòwiedzama. Systema prezentëje sã nama zaktualnionô z jądrã 2.6.20, X.org 7.2, Gnome 2.18 ë KDE 3.5.6 (Kubuntu).

Do nowòsców przënôlégô wirtualizacëjô w wersëji dlô serwerów, aùtomatné doistalowanié mùltimedialnëch kòdeków ë asystenta migracëji, jaczi przejimô w dzélu ùstôwë z Windowsa czë Linuksa. Ubuntu 7.04 mòże zladowac w wersëjach dlô systemów x86, PPC ë x64, a wersëjô dlô serwerów téż dlô procesorów SPARC. Brëkòwnicë wersëji 6.10 są w sztãdze, przë przistãpie do intenetu, doprowadzëc jã do 7.04 przez aktualizacëjã online, prosto z menadżera aktualizacëjów.

Co dlô naji wôżné, to je fakt, że to pierwszô òficjalnô wersëjô Ubuntu jakô zamëkôw se aùtomatno kaszëbską klawiaturã.
Testë za sztërk na tich starnach.

Zladënk:


Kaszëbskô klawiatura w Debianie 4.0 z GNOME

Tadżi: , , , — Mark @ 8:24 pp 11 grom. 2007

debian_open_logo.pngMóm ë ju wama pisóné ò tim jak ùstôwic kaszëbską ë pòlską klawiaturã w KDE, në to terô przëszedł ju czas na to, bë Wama pòkôzac ja letkò mòże to zrobic w GNOME. Òstónã tuwò, jak ju rëchli, przë Debianie 4.0 (w Ubuntu je to ju mòżlëwé w wersëji 7.04). Proszã równak nie zabiwac ò tim, że kaszëbskô klawiatura nie je jesz bënë wszëtczich distribùcëjów, chòc tëch je ju corôz wicy.

csb_gnome7.png

Pòmòc ò ùstôwie klawiaturë w GNOME mómë wama ùprzistãpnioną w dzélu Kaszëbsczi Linuks, w artiklu:


Kaszëbskô klawiatura w Debianie 4.0 z KDE

Tadżi: , , , — Mark @ 11:23 pp 2 grom. 2007

debian_open_logo.pngCorôz wicy nowich distribùcëjów zamëkô ju w se z dodomù kaszëbską klawiaturã (OpenSUSE 10.2, KNOPPIX 5.11…). Në to ë przëszed ju chòba czas na to bë wama pòmóc w ji dodaniô do pòlsczégò ùstôwù. Bënë ju òna je, le trza jã aktiwòwac, a że òbrôz gôdô wicy jakno słowa, to ë na pòmòc òsta òpiartô w 90% na òbrôzkach.

Articzel na przëmiôrze Linuksa Debian 4.0 (etch) z graficznëm òkrãżém KDE (przëmiôr z GNOME przińdze za sztót) mómë wama ùprzistãpniony w dzélu Kaszëbsczi Linuks, w artiklu:

A kùńcowi efekt ùstôwù mòżeta òbôczëc niżi na òbrôzkù

klawiatura_kde9.png


Kaszëbskô klawiatura w KDE, co ë dze dodac

Tadżi: , , — Mark @ 10:17 pp 9 zél. 2006

Kaszëbskô klawiatura (kluczplata) ju je (pò zgłoszeniô ji przez naji karno òb lato 2006 rokù do freedesktop.org) w wiôldżim dzélu bënë wielu nowich distribùcëjów, co parłãczi sã z tim, że ni je nót ji do nich ekstra dowôwac. Tak je m.jin. z taczima distribùcëjama jakno:

Stądka, jeżlë jesz ni môta dlô se wëbrónegò Linuksa to je ju pò prôwdze w czim wëbierac, bë nalezc dlô se pasowną distribùcëjã ë do tegò jesz z kaszëbską klawiaturą.

(wicy…)


Zgłoszenié klawiaturë ë lokalizacëji dlô kaszëbsczégò jãzëka

Tadżi: , — Mark @ 8:12 pp 1 zél. 2006

Mómë zgłoszoné ju rëchli ùzgòdnioną kaszëbską klawiaturã dlô Linuksa, jakno ë lokalizacëjã dlô kaszëbsczégò csb_PL.

Dodóné òstałe òne:

  • klawiatura 30.7.2006 rokù (rev.1.10 dlô pòlsczegò lopka)
  • a liokalizacëjô 25.7.2006 (je w glibc 2.5)

Pòdôwóm tã wëdowiédzã dlô archiwizacëji wiadłów ò rozwiju kaszëbsczégò Linuksa.