Solaris ë Linux

Tadżi: , , — Mark @ 6:40 pp 15 mô. 2007

Sun wësztartowôł nową ùdbã ò mionie Indiana, jakô mô doprowadzëc do kòmpatibilnotë Linuksa ë Solarisa. Jesz felëją akùratné pòdôwczi, klôr je le blós, że mô sã tim zajimac Ian Murdock, zakłôdôrz Debiana jaczi w strëmiannikù przeszed do Sun.

Mòże sã przedstôwic dobrze sparłącznié tich dwóch systemów, Solaris mô swòjé mòcne, a téż słabë starnë – jakno chòc drësznotã w brëkùnkù czë téż wspiarcé dlô hard-wôrë ë włączënié tich z wòlny soft-wôrë bë bëło gwës ze zwëskã dlô Solarisa.
Problemë są narô w różnëch licencëjach Linuksa ë Solarisa, në chòba, że Sun ùprzistãpni swòją òperacjową systemã jakno GNU General Public License, co bë bëło pò prôwdze czims òsoblëwim.

Wôrt mòże na tim placu jesz dodac, że òd 2005 rokù dzéjô przë Sun ùdba NexentaOS, jakô parłaczy jądro OpenSolarisa z Ubuntu.