Linuksowô wëdôwkòwô jeséń

Tadżi: , , , , , — Mark @ 11:56 pp 29 lëst. 2009

Òd jaczégòs ju czasu dostôwómë dwa razë w rokù nowé wëdôwczi zaktualnionych linuksowich distribùcëjów. Tak pò prôwdze to nié wszëtczich, równak czile z tich wikszich robi to regùlarno.

Tak bëło téż w tã jeséń – w slédnych tidzéniach pòkôzałë sã distribùcëje:

Kòżdô z nich niese ze sobą zaktualnioną softwôrã, nowé jądra Linuksa ë generalno to mniszé czë wikszé zmianë na lepszé ë to tak, że tak pò prôwdzë to kòżdi mòże nalezc, westrzód nich,  pasowną distribùcëjã dlô se.  Instalacëjô kòżdi z wëżi namieniónych je zblëżono letkô ë nawetka ti, co nié mają zebrónegò wiôldżegò doswiadczeniô w ni, bãdą w sztãdze sã z nią pòradzëc.

(wicy…)


Ùstônôwianié rekòrdu swiata z Mozillą

Tadżi: , — Mark @ 6:26 pp 30 mô. 2008

Download DayMozilla wòłô do bicô rekòrdu swiata w nôczãszczi zladowóny softwôrë òb 24 gòdzënë. Softwôrã  jaką ma nen rekòrd bëc ùstanowióny je nowi Firefox 3.

Jeżlë wszëtkò dobrze póńdze, to wielëna zladënków òstónié dodónô do Knédżi Guinnessa. Czédë òstónié òddóny nowi Firefox 3 do wòlnegò zladënka jesz nie stoi feste, nimò tegò fanowie Firefoksa mògą sã zeregistrowac na stranie Spreadfirefox.com, bë w dzéń ùwòlnieniô nowi wersëji dostac e-maila z pòwiadomieniém ò tim.

Òbczas pisaniô tegò wiadła mô sã ju wicy jakno 320 tësãców chãtnéch zaregistrowónëch.

Karno linuxcsb.org rôczi naszich czëtińców bratëczno do wespólny zôbawë w bice rekòrdu swiata!

Registrëjeta sã na starnach spreadfirefox.com


Firefox 3 Alpha 3

Tadżi: , — Mark @ 6:27 pp 26 stru. 2007

firefox-logo_48×46.pngKarno Mozillë ùprzistspniło trzecą wersëjã alpha swòjegò nowegò przezérnika Firefox. Kòdowé miono ti wersëji to Gran Paradiso Alpha 3 ë je òna sczérowónô do testowników ë ùsôdzców sécowich aplikacëjów. Brëkòwnicë Firefoxa 2 są proszony bë nie istalowac wersëji alpha, a to ju chòc zwëczajno dlôte, że nie ùzdrzą za wiele jinosców w òbsłużenkù. Na pierszim placu w rozwiju przezérnika stał dalszi pòkrok w robòce nad Rendering-Engine Gecko do wersëji 1.9. W Gran Paradiso Alpha 3 mòże (za tim co stoi w: release notes) m.jin. testowac to jak przedstôwiô Rendering-Engine animòwóné PNG.
Wôżné wiadło dlô brëkòwników Maca, proszã testowac na wersëji Mac OS X wëżi, abò równy 10.3.9.


Firefox 3.0

Tadżi: , — Michôł @ 7:29 pp 9 gòd. 2006

firefox-logo_48×46.pngCzile tidzeniów pò wëdôwkù Firefoksa 2.0, do testowania je nowô wersëja robòczo zwóna Gran Paradiso, czëlë w numrach – 3.0. Na wersëjô je rechtowónô narô blós dlô deweloperów ë nie zalécô sã ji brëkòwaniô zwëkòwim brëkòwnikom. Miono Gran Paradiso wzãti je z miona snôżégò gòrsczégò masywù w Italsczi.

Gran Paradiso domëszlno brëkùje graficzny biblioteczi Cairo. Dzãka ni starnë mdã juwerno wëzdrzëc w jinëch ùrzãdzeniach (kòmpùtrë, palmtopë, telefónë ëtp) ë na wëdrëkù. Pòprawczi òstałe téż wprowadzoné dlô wspiarca SVG. Brëkòwnice systemów Windows 95, 98 Me a téż systemë OS X 10.2 eżlë chcą miec nen nowi przezérnik mdã mùszelë je zmienic, bò nowi mòtór Gecko 1.9 Alpha 1 nie robi na tëch platformach.

W nowi wersëji zwikszëc mô so téż bezpiék, zlepszëc nawigacëjô ë załóżczi.

Zdrój:

http://di.com.pl/news/15411,1.html