Debian 5.0 “Lenny”

Tadżi: — Mark @ 11:54 pp 15 grom. 2009

Debian GNU/Linux 5.0 bëł zapòwiadóny na wczora, wzérając równak na wnet dwa lata robòtë nad nowim wëdôwkã ti distribùcëji nie je to doch straszné spòzdnienié.

Lubòtnicë Debiana bãdą na gwës z niegò rad. Mómë do zladënkù distribùcëjã dlô wielu wszelejaczich architekturów, jakô zamëkô w se stabilny ë zaktualniony zestôwk softwôrë (jądro 2.6.26, X.org 7.3, Gnome 2.22).  Z nowinów, jak na Debiana, mómë graficznegò instalownika, z jaczim mòże lżi winstalowac tã distribùcëjã, chòc ni mómë w nim wicy mòżnotów jakno w tribie tekstowim.

(wicy…)


Debian 5.0 “na żëwò”

Tadżi: — Mark @ 10:49 dp 31 zél. 2008

Karno Debian Live wëdało pierszą beta wersëjã zestôwkù live obrôzów nowégò Debiana GNU/Linux 5.0 “Lenny”, jaczi zamëkô w se òbrôzë dlô CD/DVD, USB-Stick, Tarballs (dlô PXE Netboot) ë òbrôz Squashfs (dôwający mòżnotã zrëszeniô sytemë live prosto z internetu, abò môlowi sécë). Je to pierszi rôz jak mòże òficjalno dobëc “czëstegò” Debiana w wersëji live, bez mùszebnotë instalacëji systemë na cwiardi disk.

Òbrôzë nowégò Debiana 5.0 mòże dobëc dlô trzech graficznëch òkrãżów: Gnome, KDE ë XFCE ë jak narô dlô architekturë  procesorów:  i386 ë amd64. Drëgô wersëjô beta (jakô pòkôże sã za sztërk) mô zamëkac téż ju w se wspiarcé dlô PowerPC ë Sparc, jakno ë instalownika live, jaczi mô dac mòżnotã instalacëji systemë na cwiardi disk.

Starna ùdbë: Debian-live
Zladënk òbrôzów wersëji Beta 1: Lenny live beta1


Roczëzna Debiana

Tadżi: — Mark @ 8:03 dp 19 zél. 2008

To ju je 15 lat, jak 16. zélnika 1993 Ian Murdock wësztartowôł ùdbã Debian. Jegò zgrôwą bëło ùsôdzenié linuksowi distribùcëji jakô bë le wòlną softwôrã w se zamëka ë nad jaka kòżdi robic bë móg. W midzëczasu robi nad Debian GNU/Linuksã kòl 2000 dobrowólnëch rozwijôrzów, a samô distribùcëjô dożda sã miona mòcny ë sztabilny systemë, jakô je téż spòdlã dlô wielu jinszëch distribùcëjów jakno n.p. Ubuntu czë Knoppix. Nônowszô wersëjô Debiana 5.0 (“Lenny”) pòkôże sã nama na zôczątkù séwnika.


Kaszëbsczi jãzëk w Debianie z KDE

Tadżi: , , — Mark @ 6:21 pp 10 mô. 2008

Mómë dlô waji dodóny artikel ò tim jak nastôwic kaszëbsczi jãzëk w Debianie Lenny z òkrãżã KDE.

Je to nôslédny przëmiôr na to, że naju robòta przë KDE je widzałô w corôz wicy distribùcëjów, a nié le blós w Kubuntu – co mòże pòmëszlëc czëtając wpisënczi na najich starnach 😉 .

Dzél pòmòcë do Linuksa bãdzemë pòmalińkù dofùlowiwac przidatnëma artiklama ë to nié le blós ò kaszëbsczich wersëjach. Jeżlë môta pëtania, czë téż pòmëslënczi na przëdatné artikle, to proszëmë te sélac do naju ze starnë łaczbë.

Czëtôjta: Kaszëbsczi jãzëk w Debian Lenny


Kaszëbsczi jãzëk w Debian Lenny

Tadżi: , , — Mark @ 5:53 pp 10 mô. 2008

Dzysô zajmiemë sã instalacëją kaszëbsczi jãzëkòwi wersëji KDE w Debianie. Je òna ju przistãpnô w wëdôwkù Lenny jaczi mô sã szatbilny pòkôżac kòl kùnca rokù (chòc przë Debainie mòżemë rëchòwac z tim, że to dô czile tidzeniów spòzdzeniô).

Testowô wersëjô Debiana je pòdle naju ju na tëli sztabilnô, że mòże jã zwëczajno brëkòwac, nimò tegò mùszimë dac òstrzegã, że jeżlë ji bãdzeta ùżëwac, to brëkùjeta ji na swòją òdpòwiedzalnotã.
(wicy…)


Kaszëbskô klawiatura w GNOME

Tadżi: , , — Mark @ 7:03 pp 2 łżë. 2008

debian_open_logo.pngBëło ju ò tim jak je nót ùstôwic kaszëbską ë pòlską klawiaturã w KDE, në to terô przëszedł ju czas na to, bë Wama pòkôzac ja letkò mòże to zrobic w GNOME. Òstônã tuwò, jak ju rëchli, przë Debianie 4.0 (w Ubuntu je to ju mòżlëwé w wersëji 7.04). Proszã równak nie zabiwac ò tim, że kaszëbskô klawiatura nie je jesz bënë wszëtczich distribùcëjów, chòc tëch je ju corôz wicy.

1. Klëkni prawą knapą mëszë na górny lëstwie ë wëbierzë “Dodaj do panelu“.

csb_gnome1.png

(wicy…)


Debian GNU/Linux 4.0 (Etch) òpùblikòwóny

Tadżi: — Mark @ 10:10 dp 9 łżë. 2007

debian_open_logoKarno Debiana pòdało òficjalną wëdowiédzã ò wëdaniô kùncowi wersëji Debian GNU/Linux 4.0 – kòdowé miono Etch. Òd slédny wersëji 3.1 przeszło ju 22 ksãżëców, planowò mia sã Etch pòkôzac ju w gòdnikù łońsczegò rokù, le bez za wiôlgą lëczbã kriticznëch felów, jaką jesz w tim czasu szło bënë nalezc, przesëniãto ji wëdôwk na pózdze.

Nowô wersëjô mòże zrëszëc na 11 wszelejaczich kòmpùtrowich architekturach, zamëkô w se mòżnotã wëbiérkù z 18 000 paczétów soft-wôrë, z czegò je 6 500 nowich a 2/3 zaktualnionëch – w przërówaniô do Sarge. Jądro òpiarté je na wersëji 2.6.18, a X.org nachôdô sã bënë jakno 7.1, OpenOffice.org w wersëji 2.0.4a. Jakno graficzné òkrãżé stoją do wëbiérkù m.jin. GNOME 2.14, KDE 3.5.5a ë Xfce 4.4. Spòdlém soft-wôrowich archiwów są: glibc 2.3.6 ë GCC 4.1.

Zladowac Debiana GNU/Linux 4.0 mòże z ftp-mirrowów, zamòdlëwô sã równak brëkòwanié Bittorrenta.


Kaszëbskô klawiatura w Debianie 4.0 z GNOME

Tadżi: , , , — Mark @ 8:24 pp 11 grom. 2007

debian_open_logo.pngMóm ë ju wama pisóné ò tim jak ùstôwic kaszëbską ë pòlską klawiaturã w KDE, në to terô przëszedł ju czas na to, bë Wama pòkôzac ja letkò mòże to zrobic w GNOME. Òstónã tuwò, jak ju rëchli, przë Debianie 4.0 (w Ubuntu je to ju mòżlëwé w wersëji 7.04). Proszã równak nie zabiwac ò tim, że kaszëbskô klawiatura nie je jesz bënë wszëtczich distribùcëjów, chòc tëch je ju corôz wicy.

csb_gnome7.png

Pòmòc ò ùstôwie klawiaturë w GNOME mómë wama ùprzistãpnioną w dzélu Kaszëbsczi Linuks, w artiklu:


Kaszëbskô klawiatura w Debianie 4.0 z KDE

Tadżi: , , , — Mark @ 11:23 pp 2 grom. 2007

debian_open_logo.pngCorôz wicy nowich distribùcëjów zamëkô ju w se z dodomù kaszëbską klawiaturã (OpenSUSE 10.2, KNOPPIX 5.11…). Në to ë przëszed ju chòba czas na to bë wama pòmóc w ji dodaniô do pòlsczégò ùstôwù. Bënë ju òna je, le trza jã aktiwòwac, a że òbrôz gôdô wicy jakno słowa, to ë na pòmòc òsta òpiartô w 90% na òbrôzkach.

Articzel na przëmiôrze Linuksa Debian 4.0 (etch) z graficznëm òkrãżém KDE (przëmiôr z GNOME przińdze za sztót) mómë wama ùprzistãpniony w dzélu Kaszëbsczi Linuks, w artiklu:

A kùńcowi efekt ùstôwù mòżeta òbôczëc niżi na òbrôzkù

klawiatura_kde9.png