Debian 5.0 “Lenny”

Tadżi: — Mark @ 11:54 pp 15 grom. 2009

Debian GNU/Linux 5.0 bëł zapòwiadóny na wczora, wzérając równak na wnet dwa lata robòtë nad nowim wëdôwkã ti distribùcëji nie je to doch straszné spòzdnienié.

Lubòtnicë Debiana bãdą na gwës z niegò rad. Mómë do zladënkù distribùcëjã dlô wielu wszelejaczich architekturów, jakô zamëkô w se stabilny ë zaktualniony zestôwk softwôrë (jądro 2.6.26, X.org 7.3, Gnome 2.22).  Z nowinów, jak na Debiana, mómë graficznegò instalownika, z jaczim mòże lżi winstalowac tã distribùcëjã, chòc ni mómë w nim wicy mòżnotów jakno w tribie tekstowim.

(wicy…)


Debian 5.0 “na żëwò”

Tadżi: — Mark @ 10:49 dp 31 zél. 2008

Karno Debian Live wëdało pierszą beta wersëjã zestôwkù live obrôzów nowégò Debiana GNU/Linux 5.0 “Lenny”, jaczi zamëkô w se òbrôzë dlô CD/DVD, USB-Stick, Tarballs (dlô PXE Netboot) ë òbrôz Squashfs (dôwający mòżnotã zrëszeniô sytemë live prosto z internetu, abò môlowi sécë). Je to pierszi rôz jak mòże òficjalno dobëc “czëstegò” Debiana w wersëji live, bez mùszebnotë instalacëji systemë na cwiardi disk.

Òbrôzë nowégò Debiana 5.0 mòże dobëc dlô trzech graficznëch òkrãżów: Gnome, KDE ë XFCE ë jak narô dlô architekturë  procesorów:  i386 ë amd64. Drëgô wersëjô beta (jakô pòkôże sã za sztërk) mô zamëkac téż ju w se wspiarcé dlô PowerPC ë Sparc, jakno ë instalownika live, jaczi mô dac mòżnotã instalacëji systemë na cwiardi disk.

Starna ùdbë: Debian-live
Zladënk òbrôzów wersëji Beta 1: Lenny live beta1


Roczëzna Debiana

Tadżi: — Mark @ 8:03 dp 19 zél. 2008

To ju je 15 lat, jak 16. zélnika 1993 Ian Murdock wësztartowôł ùdbã Debian. Jegò zgrôwą bëło ùsôdzenié linuksowi distribùcëji jakô bë le wòlną softwôrã w se zamëka ë nad jaka kòżdi robic bë móg. W midzëczasu robi nad Debian GNU/Linuksã kòl 2000 dobrowólnëch rozwijôrzów, a samô distribùcëjô dożda sã miona mòcny ë sztabilny systemë, jakô je téż spòdlã dlô wielu jinszëch distribùcëjów jakno n.p. Ubuntu czë Knoppix. Nônowszô wersëjô Debiana 5.0 (“Lenny”) pòkôże sã nama na zôczątkù séwnika.


Kaszëbsczi jãzëk w Debianie z KDE

Tadżi: , , — Mark @ 6:21 pp 10 mô. 2008

Mómë dlô waji dodóny artikel ò tim jak nastôwic kaszëbsczi jãzëk w Debianie Lenny z òkrãżã KDE.

Je to nôslédny przëmiôr na to, że naju robòta przë KDE je widzałô w corôz wicy distribùcëjów, a nié le blós w Kubuntu – co mòże pòmëszlëc czëtając wpisënczi na najich starnach 😉 .

Dzél pòmòcë do Linuksa bãdzemë pòmalińkù dofùlowiwac przidatnëma artiklama ë to nié le blós ò kaszëbsczich wersëjach. Jeżlë môta pëtania, czë téż pòmëslënczi na przëdatné artikle, to proszëmë te sélac do naju ze starnë łaczbë.

Czëtôjta: Kaszëbsczi jãzëk w Debian Lenny


Debian GNU/Linux 4.0 (Etch) òpùblikòwóny

Tadżi: — Mark @ 10:10 dp 9 łżë. 2007

debian_open_logoKarno Debiana pòdało òficjalną wëdowiédzã ò wëdaniô kùncowi wersëji Debian GNU/Linux 4.0 – kòdowé miono Etch. Òd slédny wersëji 3.1 przeszło ju 22 ksãżëców, planowò mia sã Etch pòkôzac ju w gòdnikù łońsczegò rokù, le bez za wiôlgą lëczbã kriticznëch felów, jaką jesz w tim czasu szło bënë nalezc, przesëniãto ji wëdôwk na pózdze.

Nowô wersëjô mòże zrëszëc na 11 wszelejaczich kòmpùtrowich architekturach, zamëkô w se mòżnotã wëbiérkù z 18 000 paczétów soft-wôrë, z czegò je 6 500 nowich a 2/3 zaktualnionëch – w przërówaniô do Sarge. Jądro òpiarté je na wersëji 2.6.18, a X.org nachôdô sã bënë jakno 7.1, OpenOffice.org w wersëji 2.0.4a. Jakno graficzné òkrãżé stoją do wëbiérkù m.jin. GNOME 2.14, KDE 3.5.5a ë Xfce 4.4. Spòdlém soft-wôrowich archiwów są: glibc 2.3.6 ë GCC 4.1.

Zladowac Debiana GNU/Linux 4.0 mòże z ftp-mirrowów, zamòdlëwô sã równak brëkòwanié Bittorrenta.


Kaszëbskô klawiatura w Debianie 4.0 z GNOME

Tadżi: , , , — Mark @ 8:24 pp 11 grom. 2007

debian_open_logo.pngMóm ë ju wama pisóné ò tim jak ùstôwic kaszëbską ë pòlską klawiaturã w KDE, në to terô przëszedł ju czas na to, bë Wama pòkôzac ja letkò mòże to zrobic w GNOME. Òstónã tuwò, jak ju rëchli, przë Debianie 4.0 (w Ubuntu je to ju mòżlëwé w wersëji 7.04). Proszã równak nie zabiwac ò tim, że kaszëbskô klawiatura nie je jesz bënë wszëtczich distribùcëjów, chòc tëch je ju corôz wicy.

csb_gnome7.png

Pòmòc ò ùstôwie klawiaturë w GNOME mómë wama ùprzistãpnioną w dzélu Kaszëbsczi Linuks, w artiklu:


Kaszëbskô klawiatura w Debianie 4.0 z KDE

Tadżi: , , , — Mark @ 11:23 pp 2 grom. 2007

debian_open_logo.pngCorôz wicy nowich distribùcëjów zamëkô ju w se z dodomù kaszëbską klawiaturã (OpenSUSE 10.2, KNOPPIX 5.11…). Në to ë przëszed ju chòba czas na to bë wama pòmóc w ji dodaniô do pòlsczégò ùstôwù. Bënë ju òna je, le trza jã aktiwòwac, a że òbrôz gôdô wicy jakno słowa, to ë na pòmòc òsta òpiartô w 90% na òbrôzkach.

Articzel na przëmiôrze Linuksa Debian 4.0 (etch) z graficznëm òkrãżém KDE (przëmiôr z GNOME przińdze za sztót) mómë wama ùprzistãpniony w dzélu Kaszëbsczi Linuks, w artiklu:

A kùńcowi efekt ùstôwù mòżeta òbôczëc niżi na òbrôzkù

klawiatura_kde9.png