Wikiszëkôrz

Òpùblikòwóné w: Szëkôrzë — Michôł @ 4:22 pp 27 gòd. 2006 Dopòwiescë (0)

Jimmy Wales, ùsôdzca Wikipediji ùdbôł so zrobienié nowégò, kòmercjowégò szëkôrza, jaczi dawac mô zacht rezultatë szëkbë w przërównanim do Google czë Yahoo. Pòmòcą dlô dobregò algoritmù mô bëc tuwò robòta człowieka.

Nowi szëkôrz, co zwac mô sã Wikiasari, mô bëc sparłãczenim ôpen-zdrojowégò òprogramòwania do przeszëkiwania starnów (bãdze nim Nutch) a téż inteligencëja człowieka, chtëren bãdze robił pòrządk z wëszłoscą szëkbë. Jakno bãdze ta wespółrobòta wëzdrzëc w praktice – jesz nie je wiedzec.

Projekt mô bëc zrëszony za kòle dwa lata. Jegò rozwijã mdze czérowac firma Wikia Inc a dëtczi na to bãdą m. jin. òd Amazon.com


Nen wpisënk òstôł dodóny w strz., 27, gòd., 2006 ò 4:22 pp ë nalôzł sã w dzélu Szëkôrzë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc