ShipIt!

Òpùblikòwóné w: Linuksowé distribùcëje,Systemë,Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Michôł @ 4:30 pp 18 łżë. 2008 Dopòwiesców (5)

Mòże ju zamówic nowé wersëje pòpùlarnëch distribùcëjów Linuksa z rodzëznë Ubuntu. Platczi z Ubuntu, Ubuntu Server a téż Kubuntu z wersëją 8.04 LTS (òd Long Time Support – długòcządowé wspiarcé) zwóną téż Hardy Heron bãdą wësëłóné czilenôsce dniów pò premierze, chtërna je zabédowónô na 24 łżëkwiata.

Wiedno mòże téż zladowac a samemù wëpalic platkã z nowim systemã – na gwës mdze to wiele chùdzy jak żdónié na paczét. Dobrim wińdzenim je zôs aktualizacëjô do nowi wersëji brëkùjąc systemë aktualizacëji bënë swòji distribùcëji Ubuntu. Zainteresowónëch jak to zrobic òdsélómë do artiklów w najim serwisu a na gwës téż nie òstawimë bez òdpòwiescë problemów na jaczé mòże trafic brëkòwnik Linuksa.

Darmôk platczi mòże zamówic pòd adresama: shipit.ubuntu.com i shipit.kubuntu.org. Xubuntu a Gobuntu nie są przëstãpné w ramach akcëji ShipIt.


Nen wpisënk òstôł dodóny w pią., 18, łżë., 2008 ò 4:30 pp ë nalôzł sã w dzélu Linuksowé distribùcëje, Systemë, Ubuntu, Wkół kaszëbsczégò Linuksa. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

5 dopòw. »

 1. Jô miôł ju slédnym razã (króm zladënkù) platczi (32 ë 64 bit) zamówioné – fejn sprawa ë téż dosc chùtkò je to przëszłé.
  Fejn je doch miec òrydżinalkã 😉 .

  Dopòwiesc przez Mark — łżë. 18, 2008 @ 5:36 pp

 2. A terô le jedną platką mòże zamówic. Ale to ë tak fejn, chòc përzënkã to taczé “gadżecarstwò” 😉 Żebë nie bëło – jô ju móm zamówioné!

  Dopòwiesc przez Michôł — łżë. 18, 2008 @ 7:29 pp

 3. Në jo, môsz prôwdã z tima gadżetama – króm tegò to sã tak chùtkò zmieniwô, że to nie je za czãsto brëkòwóné.
  Jô, terô le jednã, a szkòda, bò dzãka temù, że szło rëchli zamówic dwie, to jô móg (pò tim jakno dzecom móm w tim ksãżëcu dwa kòmpùtre złożoné 🙂 : shuttle) téż winstalowac bez mùszebnotë zladënkù 64-bitową wersëjã Ubuntu, jaka jô zamówił króm 32.
  Në le ë tak je doch dobrze 🙂

  Dopòwiesc przez Mark — łżë. 18, 2008 @ 7:42 pp

 4. Czekawi je nen shuttle. Jô terô mëszlã nad kòpienim nowégò kòmpùtra a tu widzã, że drodżi to òn nie je. Mòżesz co wicy ò nim napisac? Jak dzejô na nim Linukse? Jinstalëje sã bez problémów? A 3D grafika – òn brëkùje ATI, tej na Linukse mòże bëc lëchò z akceleracëją 3D?
  Mést fejn bë béł ò tim jaczi articzel, co të na to? 😉

  —-
  Edit: brëkùje nvidiã, téj nie je tak lëchò 😀

  Dopòwiesc przez Michôł — łżë. 18, 2008 @ 7:57 pp

 5. Generlno to je kastka, jakô mie sã ju rëchli baro widza.
  Jô jima złożëł dwa prawie równé (jeden je strzébny – dlô dzewùsa-, a drëdżi czôrny – dlô knôpa).
  Do tegò móm stôré cwiardé plate zatrzëmóne ë w dzélu téż grôcze/nagrëwôrze DVD. Doszłé je pamiãc (2x 1GB) ë Athlon 64 X2 Dual-Core 4,2 GHz, a graficzną kôrtã móm téż jima dokùpioną (z nvidia) ë bez to ni brëkùjã chipu na bòrdze.
  Instalacëjô Linuksa pòszła gładkò – mòże brëkòwac 32 ë 64 bitowich wersëjów. Właczenié efektów 3D téż szło bezproblemòwò.
  Chôdô to wszëtkò flot ë wëzdzi téż fejn. Shuttle je znóna firmą ë téż z dobrim kwalitetã – jô sã bez lata naùczëł, że chitri dwa razë tracy ë terô wòlã wëdac kąsk wicy bë sã pòzdze nie sromic.
  Dobrą alternatiwą są téż barebonë z Asusa – ni wëzdrzi to tak fôrsz, le je za to tóńsczé.
  Na te kòmpùtre to jô czile sobòtów mùszôł robic, le terô móm z dzecama ë jich kòmpùtrama pòkój na czile lat. 😉

  Ò instalacëjach to mòże wiedno napisac jaczi articzél – chòc tuwò to mëslisz, że wôrt sã rozpisëwac nad jedną firmą?
  (Robiã nad artiklã ò instalacëji Debiana lenny – fej to wëzdrzi z kaszëbsczim KDE 🙂 )

  Dopòwiesc przez Mark — łżë. 18, 2008 @ 8:26 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc