EyeOS

Òpùblikòwóné w: Systemë — Michôł @ 6:35 pp 1 stë. 2007 Dopòwiescë (0)

EyeOSWcyg żdając na GoogleOS, czëlë òperacjową systemã dlô ròbòtë w sécë, mòże òbezdrzëc richtich czekawi projekt, jaczim na gwës je EyeOS. Je to jesz nie fùlwôrtna òperacjowô systema, chtërną òtmëkô sã w przezérnikù z pluginsã Flash. W ni mómë przistãp do różnëch aplikacëji, w tim grë, editora tekstu, kalkùlator, przezérnik ë jesz wiele wicy.

Jakò, że je to ôpenzdrojowi projekt, mòże zladowac zdroje a ùsôdzëc gò na swòji serwerze. Nót do tegò miec serwerë z Apache ë PHP (chòc na windowsowëch serwerach téż jidze to zrobic). Chto niechc robic tegò ù se, abò nie mô przistãpù do taczégò serwera, mòże wëpróbòwac wersëji demo abò darmôk zaregisterowac sã ë òbaczëc jakno to wszëtkò wëzdrzi.

Minusã je na gwës felënk kaszëbskòjãzëkòwi wersëji, leno to je zwëkòwô sprawa dlô wnetka wszëtczéch kòmpùtrowëch programów. Pòlskô wersëja nie je jesz do kùńca zrobionô, téj nót je chòc kąsk znac anielsczi abò miemiecczi jãzëk.

EyeOS


Nen wpisënk òstôł dodóny w pòn., 1, stë., 2007 ò 6:35 pp ë nalôzł sã w dzélu Systemë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc