Major Update na Firefox 2.0

Òpùblikòwóné w: Przezérniczi — Tadżi: — Mark @ 8:57 dp 1 lëp. 2007 Dopòwiescë (0)

firefoxKùńczi sã ju wspiarce dlô Firefoxa 1.5.0.12, jaczé miało dérowac do łżëwkwiôta blós z technicznëch przëczënów òstało przedłużoné. Terô chcąc dali dostôwac zaktualnienia przezérnika, je to òsoblëwié wôżné przë òdkrëtëch nowich dzurach w jegò bezpiekù, je nót przeprowadzëc aktualizacëjã do aktualny wersëji 2.0.0.4. Brëkòwnicë Windowsa (w Linukse przë włączony òptacëji zaktualnianiô softwôrë jidze to w sparłączeniô z nią aùtomatno) dostôlë tuwò pòprôwiony Major Update z Firefoxa 1.5.0.12 na 2.0. Fùndacëjô Mozilla chce na nen ôrt sã ùgwésnic, że jak nôwicy brëkòwników – nawetka ti co nie òdstôwilë kòmpletno aùtomatnegò zaktualnienia – dostaną mòżnotã doprowadzeniô przezérnika do slédny wersëji. Wôrt je przed ji przeprowadzeniém sprôwdzëc lëstã wspierónëch rozszerzeniów, bò dzél ze stôrëch mòże nie bëc kòmpatibilny z nową wersëją.

Alternatiwno mòże jesz wiedno zladowac nônowszą wersëjã ze starnë zladënkù ë nã zainstalowac.


Nen wpisënk òstôł dodóny w nie., 1, lëp., 2007 ò 8:57 dp ë nalôzł sã w dzélu Przezérniczi. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc