Kaszëbsczi Firefox 8 Aurora – testowô mùltiplatfòrmòwô wersëjô

Òpùblikòwóné w: Przezérniczi — Tadżi: — Mark @ 10:52 pp 18 séw. 2011 Dopòwiescë (0)

Wëzdrzi za tim, że przezérnik Firefox 8 bãdze ju szło mùltiplatfòrmòwò, w kaszëbsczim jegò wëdôwkù, zladowac ë instalowac. Fùndacëjô Mozilla dôwô nama mòżnota testowaniô wersëji Firefox 8 Aurora (Aurora to rozwijowi wëdôwk midzë wersëjama Nightly a Beta).

Rëchli ma mielë ju zdolmaczoną ë ùprzëstãpnioną dlô brëkòwników Linuksa (Ubuntu) wersëjã Firefox 3, chternô je téż dodónô do kaszëbsczégò Linuksa Linuxcsb2. Robioné mómë równak nad dolmaczënkã negò przezérnika ju òd wersëji Firefox 2 – w tim wëdôwkù mómë doprowadzoné do dalek zaszłegò dolmaczënkù, chternegò jãzëkòwe paczétë ma mielë testowò do drëchów sélóné.

Firefox 8 Aurora - kaszëbskô jãzëkòwô wersëjô

Firefox 8 Aurora - kaszëbskô jãzëkòwô wersëjô

Òd 2010 rokù przë kaszëbsczim Linukse wëspółrobi z nama  intensiwno Jurk Hińz, chteren sfòkùsowôł swòjã robòtã nad rozwijã sparłãczonégò z produktama Fùndacëji Mozilla – brzódã jegò robòtë je Werikatora kaszëbsczégò pisënkù. Dzãka wespółrobòce z Jureka mómë w 2010 rokù pòstanowioné, wëimpòrtowac dolmaczënk Firefoksa z dostónków Ubuntu prosto na serwerë Fùndacëji Mozilla. Wicy jakno 60% kaszëbsczi lokalizacëji pasowało do nowi wersëji, resztã nót bëło zdolmaczëc znowa. Òd stëcznika 2011 mòże gôdac ò doprowadzony do kùńca kaszëbsczi lokalizacëji.

Chãtny do testowaniô kaszëbskòjãzëkòwi wersëji przezérnika Firefox proszony są ò łączbã z Jureka Hińza.


Michôł Òstrowsczi, Jurk Hińz a Mark Kwidzińsczi


Nen wpisënk òstôł dodóny w nie., 18, séw., 2011 ò 10:52 pp ë nalôzł sã w dzélu Przezérniczi. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc