Filmë w Firefokse

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë,Pòmòc,Przezérniczi — Tadżi: — Michôł @ 6:28 pp 8 zél. 2007 Dopòwiescë (0)

Lubi mie czasã òbzéranié filmów na kòmpùtrze. Òsoblëwie slédno zdrzã na stôri filmë jaczi jidze nalezc na stage6.divx.com. Równak, żebë miec przëstãp do dostónków ti serwerë, nót je w (K)Ubuntu (mést dlô jinëch distribùcëjów bãdze juwerno) zainstalowac paczét mozilla-mplayer. Jeżlë to nie sygnie ë wcyg na starnie bãdze wëdowiedzô, że filmë òdgrëwac pòd Linuksã mòże w Mplayer, to w Konsolë dodôwómë wpisenczi:

cd /usr/lib/firefox/plugins/
sudo ln -s /usr/lib/mozilla/plugins/mplayerplug-in-dvx.so
sudo ln -s /usr/lib/mozilla/plugins/mplayerplug-in-dvx.xpt

Terô jesz zrëszamë Firefoksa znowa ë ju mòżemë wzérac na fejn filmë!

Mój bédënk:


Nen wpisënk òstôł dodóny w strz., 8, zél., 2007 ò 6:28 pp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë, Pòmòc, Przezérniczi. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc