Co z Thunderbirdã?

Òpùblikòwóné w: Przezérniczi — Tadżi: — Michôł @ 5:09 pp 28 lëp. 2007 Dopòwiesców (4)

mozilla_logo_48×48.pngNa blogù generalny direktorczi MozillaCorp, Mitchell Baker, pòkôza sã infòrmacëjô, że Fùndacëjô Mozilla ùdba so zerzec sã z rozwiju pòcztowégò klienta Thunderbird.

Przidnym òrądzã zerzeczeniô sã mô bëc za wiôldżié angażowanié sã Fùndacëji w robòtë nad rozwijã przezérnika Firefox, ze szkòdą dlô robòtë nad Thunderbirdã.

Fùndacëjô widzy trzë dardżi, jaczima mòże jic rozwij Thunderbirda:

 • ùsôdzenié samòstójny non-profit stwôrë, szlachùjący za Fùndacëją Mozilla (Fùndacëjô Thunderbird)
 • ùsôdzenié zanôléżny òd Fùndacëji wëcmaniznë, w jaczi lëdzë robile bë blós nad rozwijã pòcztowégò kilenta
 • òddanié rozwiju Thunderbirda w rãce spòlëznë

Fùl zamkłosc wpisënkù mòże nalezc tuwò.


Nen wpisënk òstôł dodóny w sob., 28, lëp., 2007 ò 5:09 pp ë nalôzł sã w dzélu Przezérniczi. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

4 dopòw. »

 1. Tak kòle tegò tekstu jô òd se chcã jesz dodac, że w czasu, czedë sécowé, pòcztowé kastczi mają z kòżdim sztërkã lepszą òbsługã na starniach, wiele placu na e-maile (ë nie le blós, brëkùjąc apartnëch programów, mòże zamienic kònto gmail na 2GB sécowi disk…), to pòcztowi klientowie nie są tak barô ju nót. Òsoblewie dlô Mozillë, jakô wikszi dzél dëtków mô z Firefoksa. Na plus pòcztowëch programów je to, że wcyg mają lepszé wspiarcé dlô szëkbë mailów czë wikszą wòlnotã w sprôwianiu kastką – np. dodôwanié filtrów.

  Dopòwiesc przez Michôł — lëp. 28, 2007 @ 5:19 pp

 2. Przëznóm sã, że dlô to mie to nié ma znacazeniô czë Thunderbird (brëkùjã gò) bãdze czë nie bãdze dali rozwijówny. To dô tëli alternatiwów co mie sã widzą, że ni móm stracha ò to, że nick nie najdã dlô se n.p. pò zaprzestaniém rozwijaniô Thunderbirda (chòc gwës jeżlë ju to sã tuwò lëdze do dôlszi robòtë nalezą).
  Jeżlë ju Baker naczął cos taczegò na blogù pisac to gwës cos w tim je ë ju kwestią czasu to, że przińdą zmianë. Mòże to nawetka lepi bãdze.

  Dopòwiesc przez Mark — zél. 4, 2007 @ 8:04 dp

 3. Jo, richtich pòcztowëch klientów to czile dô, téj nie mô z tim problemë. Le zdrzë, że nie mô wiele taczich co są na wicy jak jedną systemã, a przenãcenié to drëgô nôtera człowieka 😉

  Dopòwiesc przez Michôł — zél. 4, 2007 @ 8:59 dp

 4. Jo, jo, môsz prôwdã – jô pisôł le ò se, a generalno to jeżlë wzérôm na to, że mòja białka brëkùje ti programë téż na Linukse, to je to dlô ni zletczenié ë nie bëło ji bez to téż cãżkò przeńc na Linuksã. Jakbë na to nie wzérôł, to mëszlã, że Thunderbird bãdze dali rozwijóny, chòc gwës nié na nen ôrt co terô.

  Dopòwiesc przez Mark — zél. 4, 2007 @ 9:54 dp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc