Ubuntu a repòzytorëja

Òpùblikòwóné w: Pòmòc,Ubuntu — Tadżi: — Michôł @ 9:05 pp 30 stë. 2007 Dopòwiescë (0)

ubuntu-logo.pngÒd dzysô chcemë dawac na starnie linuxcsb.org krótczé ùczbë brëkòwaniô linuksa na przëmiôrach. Na piérszi dzél przińdze ùsôdzenié nowich repòzytorëjów w Kubuntu, Ubuntu, Xbuntu, Edubuntu ë jeszjinëch wersëjach ti distribùcëji. Cëż to taczégò? Repòzitorëja to môle w jaczich jidze nalezc programë dlô naji distribùcëji linuksa. Zwëkòwô w kòżdim Ubuntu je lësta taczich placów, leno dzãka patentom czë licencëjom nie mô henë wiele aplikacëji jaczich mòże bëc nama nót, jakno np. kòdeków do mp3, dvd czë divix, programów Flash czë Java ëtp. Najim célã na dzysô je zwikszenié ti lëstë. Wszëtkò co mdzemë terô robic, jidze zrobic téż w “òknach”, le nają dbą je téż naùczenié kąsk òbsłëdżi tegò krajëmnégò nôrzãdza jaczim je dlô wielu kònsola, jinaczi zwónô terminalã.

Nôpierwi nót je zrëszëc Kònsolã. Klëkómë na menu K -> Systema -> Kònsola (klëkni na òbrôzczi abë òbaczëc je wikszi)

Menu

Ok, je ju najé czôrné òkno (eżle mô jiną farwã téż je dobrze). W nim mdzemë pisalë pòlétë.

Kònsola

Pierszé co mùszimë zrobic to zladowac lopk z nowima wpisënkama do repòzytorijum. Tak pò prôwdzë to taczé wpisënczi mòżemë zrobic téż sómi, eżle rozmiesz anielsczi téj òbôczë starnã http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy ë henë nalezë dzél zwóny Installing Additional Software. Më zrechtowóné mómë naji bédënk, dzãka chtërnemù zainstalejesz choba wszëtkò co mdze ce nót, nawetka klient gadu-gadu, jaczim dlô KDE mdze Kadu.

Në jo, to nôpierwi wpiszë:

wget http://www.linuxcsb.org/zladenk/sources.list

Kònsola z wpisónëm pòlétã

Jakno zladënk so skùńczë, wpiszë pòstãpny pòlét:

sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup

dzãka temù mómë zabezpiéczenié, że eżle cos mdze nie tak mòżemë wrócëc nazôd do stónu przed zladënkã. Taczé cos zwómë pò anielskù backup a w kaszëbsczim zestãpnô kòpija. Systema bãdze chcała miec parolã superbrëkòwnika, w zwëkòwi leżnosce mdze to Twòjô parola.

Téj mòżema jisc dali:

sudo cp -f source.list /etc/apt/source.list

Ha, terô mómë ju bënë wiadło ò nowich repòzytorëjach. Nót je zladowac jesz dwa lopczi:

wget -q http://medibuntu.sos-sts.com/repo/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add –

ë

wget http://poczta.prezu.one.pl/miastoplusa_sms/gpg.txt -O- | sudo apt-key add –

a rzec systemie co mómë zrobioné:

sudo apt-get update

Në jo! Mómë ju ùsôdzoné nowi repòzytorëja! Terô nie mdze problemów żebë zainstalowac nowi programë a co òbaczëma pòstãpnym razã.


Nen wpisënk òstôł dodóny w wt., 30, stë., 2007 ò 9:05 pp ë nalôzł sã w dzélu Pòmòc, Ubuntu. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc