IEs4Linux – Internet Explorer dlô Linuksa

Òpùblikòwóné w: Pòmòc — Mark @ 9:16 pp 11 stru. 2007 Dopòwiescë (0)

tux.pngPierszé pëtanié jaczé sã mùszi pòkôzac przë taczim wiadle, to pò co to kòmù eżlë mómë dlô Linuksa taczé przezérniczi jakno Firefox, Opera, Konqueror ë wiele jinszëch òpiartëch na nëkù Mozillë. Nibë prôwda, le wôrt je téż pamiãtac ò Webdesignerach (ùsôdzającëch internetowé starnë) co zwëczjano mùszą testowac wëzdrzatczi starnów téż na IE, bò nen przezérnik dominëje w sécë ë bëłobë ideòwą głëpòtą tegò nie ùznac ë przë ti leżnoscë ùtracëc téż pòtencjalnëch zleceniodôwców, czë ò starnach jaczé nalezeta n.p. na osiolki.net co nie zezwôlają jinszëm przezérnikòm przistãpù do se (tak mòże bëc n.p. przë niejednëch starnach banków co ùniemòżlëwi nama przeprowadznie bankòwëch transakcëjów).
Dlô tëch dwóch przëtrôfków je nót czasã brëkòwac IE na Linukse, nawetka eżlë jesma za sztandardama – eżlë nié mómë taczich problemów, a téż do jinszëch “normalnëch” starnów (co bãdą gwës w wikszoscë) brëkùjma n.p. Firefoxa, co pòdsztrëchiwô téż na swòjëch starnach ùsôdzca IEs4Linux.

Czim je IEs4Linux?

To skript, jaczi dôwô mòżnotã prostegò zainstalowaniô IE w wersëjach 5, 5.5 ë 6 na Linukse. Jegò slédnô wersëjô beta dôwô téż króm graficznegò instalownika mòżnotã instalacëji (chòc blós w dzélu) IE w wersëji 7.
IEs4Linux brëkùje do zrëszeniô IE emùlatora Wine ë cabextract do rozpakòwaniô instalacëjnëch lopków, dôwô òn téż mòżnotã paralelny instalacëji IE w różnëch wersëjach kòl se.

Òpisënk instalacëji dlô nôbarżi pòpùlarnëch distribùcëjów je baro dobrze wëdolmaczony na starnach ùdbë:

A tak wëzdzi IE 6 pòd Linuksã pò instalacëji

ie4linux.png


Nen wpisënk òstôł dodóny w nie., 11, stru., 2007 ò 9:16 pp ë nalôzł sã w dzélu Pòmòc. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc