Zéńdzenié Trzëgardowégò LUGa

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: — Michôł @ 5:41 pp 6 stru. 2007 Dopòwiescë (0)

tux.pngNôblëższé pòtkanié TLUG (Trzëgardowô Linux User Group) òdbãdze sã w nowim bùdinkù Bibloteczi Gduńsczégò Ùniwersiteta w sobòtã 10 strëmiannika ò 11:00.

W programie:

  • Wszëtczé dardżi czérëją do Capistranto, czëlë aùtomatizacëjô wdrożeniów aplikacëjów Web, Michał J. Wronka
    Capistrano to nôrzãdze do wëkòwnywaniô równojaczich òperacëjów na daleczich serwerach. Rozmie òbsłëdżiwac wiele pòłączeniów równoczasno a równolëżno zrëszac na nich przedtim zaprogramòwóné przez brëkòwnika dzejania. W pòdspòdlowi wersëji ùmòżebniô ‘one click deploy’ dlô aplikacëji Rails, leno jegò mòżlewòtë są na tëli wiôldżé, że mòże bëc stosowóné do różnëch platformów a téż równojaczéch dzejaniów, co mùszą bëc robioné na wielu daleczich kòmpùtrach.
  • IPv6, Zibi Jarosik
    Protokół IPv6 – diskùsëjô ò kònfigùracëji, ùżëcém, mòżlewòtach ë problemach.
  • Jakno ùdomôcëc WordPressa, Adam Kuczyński (jesz nie pòcwierdzoné)

Wëdowiédzô jakno nalezc ne zéńdzenié ë wicy detalów je na starnie TLUGa, w dzélu Spotkania.


Nen wpisënk òstôł dodóny w wt., 6, stru., 2007 ò 5:41 pp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc