Wikipedijô na DVD!

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: — Michôł @ 2:16 pp 22 lëp. 2007 Dopòwiescë (0)

wiki_puzzle.pngStwôra Wikimedia Polska przë wespółrobòce z wëdowizną Helion mô przerëchtowóné wëdanié pòlsczi Wikipediji na DVD platce. Nalazłëch je na ni 239 tës. artiklów w wersëji z dnia 4 czerwińca 2006 ë 59 tës. òbrôzków.

Dzãka temù, że òprogramòwanie je napisóné w jãzëkù Java, mòże zrëszëc aplikacëjã w kòżdi òperacëjowi systemie na jaczi przëstãpnô je wirtualnô maszina Java. Platka kòsztô 39 złotëch.

Òbaczë téż:


Nen wpisënk òstôł dodóny w nie., 22, lëp., 2007 ò 2:16 pp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc