Ślůnsko Wikipedia

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: — Michôł @ 9:14 dp 27 mô. 2008 Dopòwiesców (3)

26 maja wëstartowóné mô Szląskô Wikipedia, co sparłączoné je z przëznanim szląsczi mòwie kòdu ISO 693-3 (szl). Jak narô dérô przenoszenié artiklów z inkùbatora, téj do czasu zakùńczeniô mòże jesz nalezc drobné techniczné felë. Na przédny starnié mòże nalézc m.jin. lënczi do artiklów pòswiãcónëch szląsczi gôdce czë zasadów pisënkù.

Próbë ùsôdzeniô ti jãzëkòwi wersëji dérałë ju wicy jak 2 lata. Pòmòcnô bëła bëlna robòta wiôldżégò karna aktiwnëch szląskich wikipedistów, chtërni pòswiãcôlë swój czas na editowanié artiklów w inkùbatorze.


Nen wpisënk òstôł dodóny w wt., 27, mô., 2008 ò 9:14 dp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

3 dopòw. »

 1. Wzérając na to kùli brëkòwników to ju dô na Szląsczi Wikipediji, to mòże pò prôwdzë le pòzazdroscëc.
  Spòlézna szląskô je baro dinamicznô ë nie tacy sã z tim tak jakno naji kaszëbskô 🙁 – terô przińdze, jakno nôslédné, gwës dolmaczënk Linuksa.

  Në, le ma ë tak robimë dali swòjé, nimò tegò, że “nie ma zawtra” 🙂

  Dopòwiesc przez Mark — mô. 27, 2008 @ 6:29 pp

 2. Tu môsz rëcht. Ale cëż mòżemë zrobic? Je jak je z tima brëkòwnikama.
  Jak narô wiele w ti wikipediji ùzémków. Òbaczëmë jak so to mdze rozwijac dali.
  Szlązacë mają ju fardich dolmaczënk Firefoksa – ë nen mòże wnetka bëc wëdóny w jich gôdce. Le tak to ju je jak mô se dosc tëli aktiwnëch dolmaczów.
  Widzy mie so jich pisënk, je krótkò jinëch słowiańsczich jãzëków (króm pòlsczégò ë kaszëbsczégò) pisónëch w łaceznianym alfabéce.

  Dopòwiesc przez Michôł — mô. 27, 2008 @ 7:13 pp

 3. Jo, ùzémków je wiele, le kòl naji téż, a jak chto z bùtna cos nawetka dopisze òd se do kaszëbsczi wiki, to mòże sã zwëczajno rozpałakac (mëszlã tuwò ò zamkłoscë). Jô ju nie chcã dôwac tuwò przëmiôrów na to – mëszlã, że sóm të to widzôł. To je wszëtkò jaczis pòpaprówné.
  Z Firefoksa to fejn sprawa, jezlë ju mają swòją wersëjã – pòdle mie w nich je pòtencjał ë wiele chãcë do robòtë, a kòl naji to le gôdczi, sztridë ë przemądrzanié sã z bòmbardowaniém tegò co ju je (to ju piszã z aùtopsëji 🙂 ), në ë ne stanicowé parole, że “ma to mómë jãzëk” – le co mie z taczim jãzëka, co gò nicht nie chce brëkòwac?

  Dopòwiesc przez Mark — mô. 27, 2008 @ 7:34 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc