Microsoft szëkô za szefã strategijë Open-Source-Pùltù

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: , — Mark @ 11:44 pp 9 grom. 2009 Dopòwiescë (0)

Czëtając titel negò wiadła mòże pòmëszlëc, że firma z Redmond nacza wzérac pòwôżno na ôpenzdrojowé ùdbë ë w dzélu téż tak gwës je. W ògłosënkù jaczi mòże przeczëtac na starnach LinkedIn ,  Microsoft szëkô za wzmòcnieniém Competive Strategy Team, w jaczim to nowi szef mô pòmôgac nalezc dobré stegnë w òbeńscu sã z kònkùrencëją z Open Source –  nie òznôczô to, że gôdóné je ò stategiji dlô wspieraniu Open-Source. Nimò tegò je w tim widzec, że Microsoft wzérô doch na ôpenzrojowé pùltowé ùdbë jakno na zagrożenié ë mô starã ò to, bë nie dac sã zaskòczëc.

Pisanié rówank terô ò pòwôżnym zagrożeniu dlô firmë z Redmond, jakô doch dominëjë w pùltowich rozwiązanich na swiece, bëłobë mijającé sã z prôwdą. Prôwdą je równak to, że pòpùlarnota wòlnëch pùltów zwikszëła sã, stałë sã òne téż baro drëszné dlô brëkòwników ë jeżlë jesz 10 lat nazôd Microsoft nie widzôł w ti zagrożenió, to terô ju wzérô na to kąsk jinaczi.


Nen wpisënk òstôł dodóny w pòn., 9, grom., 2009 ò 11:44 pp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc