Łżëkwiatowé zéńdzenié Trzëgardowégò LUGa

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: — Mark @ 6:55 pp 12 łżë. 2007 Dopòwiescë (0)

tux.pngPòsobné pòtaknié nôléżników TLUGa (Tri-City Linux Users Group / Trzëgardowégò Karna Brëkòwników Linuksa) òdbãdze sã w Przédny Biblotece Gduńsczégò Ùniwersyteta (Gduńsk Przëmòrze) 14. łżëwkwiôta ò gòdz 11:00 a bãdze dérowac mni wicy do 14:00.

W programie m.jin. :

  • ClamAV – antiwirusowô programa, òbgôdka nôwnowszi wersëji – Przemysław Hołowczyc (kòl 60 min.)
  • Pyblosxom – prosti blog o czekwaich mòżnotach – Marcin Sochacki (kòl 60 min. ë tuwò ze starnë linuxcsb.org brateczné pòzdrówczi dlô Wanteda òd Kaszebë)
  • Òrganizacëjné sprawë – m.jin. planë na nôblëższé pòtkania ë òbgôdka wespólny z Mariuszem Gliwińskim (Projekt GE) “majówczi”.

Wicy wëdowiédzë na domôcëch starnach TLUGa


Nen wpisënk òstôł dodóny w czw., 12, łżë., 2007 ò 6:55 pp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc