Linux w japòńsczéch szkòłach

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Michôł @ 12:11 pp 4 mô. 2007 Dopòwiescë (0)

tux.pngJapòńskô to jeden z nôbarżi bòkadnëch krôjów na swiece, le téż rozmie jak nie tracëc swòjëch dëtków. Japòńsczé Ministerstwò Ekònomiji, Hańdlu ë Industrëji mô dbã wprowadzëc Linuksa do szkòłów. Mô òn zastąpic systemë Windows 98/ME, jaczé nie mają ju wspiarca òd Microsoftu.

Wedle Ministerstwa je to kòle 400 tësąców kòmpùtrów – wëmiana jich na nowi sprzãt ë kùpienié jesz nowich licencëjów Windowsa to za wiele dlô Japònów. Lepszim a mni kòsztownym wéńdzenim je ùżëcy dotëchczasnégò sprzãtu ë zainstalowanie na nim Linuksa. Jak narô pòd bôczënk wzãté są Knoppix, Debian ë TurboLinux, jaczé letkò jidze zainstalowac na stôrëch ë nie tak spòrich jakno “dzysdniowi” kòmpùtrach.


Nen wpisënk òstôł dodóny w pią., 4, mô., 2007 ò 12:11 pp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc