Linuksowé zëmòwiskò TLUGa

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: — Mark @ 2:38 dp 30 lëst. 2008 Dopòwiescë (0)

Trzëgardowé Karno Brëkòwników Linuksa (TLUG) chce zòrganizowac ju czwiôrti rôz w pòsobnicë w Pùckù, w HOM, Linuksowé Zëmòwiskò.

Kòszta za dwie noce (jizba z łazenka, fùl wëżëwienié ë ekstra dodôwczi) mają leżëc kòl 160 złotëch. Chãtni mògą òbôczëc co bëło lós na ùszłëch zëmòwiskach na starnie: zimowisko.linux.gda.pl.

To, czë bãdze òno miało plac czë téż nié, zanôleżi w wiôldżim dzélu òd waji, je nót czëkawich wëstapiéniów ë warkòwniów. Trzëgardowi LUG zachãcô do aktiwny wespółrobòtë w òrganizacëji linuksowégò zëmòwiska ë pòdôwaniô swòjich propòzycëjów wëstãpieniów.

Témë są baro szeroczé, òd hardwôrë, prze òperacjowé systemë, sprôwianié systemama, programòwanié aż pò prôwné ë spòlëzniané sprawë – wôżné je blós to, bë témë bëłë sparłãczoné z Linuksã.

Waji ùdbë na wëstãpienia mòżeta zgłôszac na stanie: puck.macuk.pl
Bôczënk: dlô lektorów dô 50% zniżënczi


Nen wpisënk òstôł dodóny w nie., 30, lëst., 2008 ò 2:38 dp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc