Inkscape 0.46 rozmieje PDF

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: — Mark @ 8:23 pp 29 stru. 2008 Dopòwiescë (0)

inkscape.pngDwa ksãżëce òd pùblikacëji slédy wersëji graficzny wektorowi ôpenzdrojowi softwôrë Inkscape 0.45, ji rozwijôrze ùprzëstãpnilë nama ji wersëjã 0.46, w jaczi to ju mòże editowac lopczi PDF.

Inkscape mô (pòdle rozwijôrzów) dôwac zblëżoné mòżlëwòtë robòtë nad grafikama, jakno te znóné z taczich programów jakno Illustrator, FreeHand, CorelDraw ë Xara X.

Sztandardowò ùżëwô Inscape ùnormòwóny przez W3C fòrmat SVG, rozmieje równak téż zapisëwac graficzi w PNG jakno ë wszelejaczich wektorowich fòrmatach, a dzãka wspiarcô dlô PDF mòże téż zapisëwac graficzi w tim fòrmace prosto z Inscape, jakno ë te impòrtowac ë ekspòrtowac z/do PDF.

Przëmiôrë mòżlëwòtów ti softwôrë nalezéta na starnie: http://inkscape.org/screenshots/

Darmôk Inkscape mòże zladowac z domôcëch starnów ùdbë na platfòrmë:

  • Linux
  • Mac OS X
  • Windows

Dlô familëji Ubuntu

Bôczënk: Instalacëjô w sztabilnëch wëdôwkach je prosto z Adepta czë téż Synaptica – tuwó równak le 0.45 (!). Chcąc dostac wersëjã 0.46 dodôjta w Ubuntu Gutsy w repòzytorëjach zdroje:

deb http://ppa.launchpad.net/inkscape.testers/ubuntu gutsy main
deb-src http://ppa.launchpad.net/inkscape.testers/ubuntu gutsy main

Nen wpisënk òstôł dodóny w sob., 29, stru., 2008 ò 8:23 pp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc