HD-DVD

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Michôł @ 9:35 pp 2 mô. 2007 Dopòwiescë (0)

Slédnym czasã ùpùbliczniony òstôł klucz, jaczi ùmòżebniô òdgriwanié wikszoscë filmów HD-DVD z òminãcém wërków DRM. Wedle MPAA nen cyg cyfrów a lëterów je pòd prawną zastrzégą ë nie mòże gò nigdze pòdac.

Równoczasno MPAA dochòdzëła swòjëch prawów w spòlëznowim serwise digg.com, dze nalezc mòże wëgrzebóné bez brëkòwników Internetu jinfòrmacëje. Tam téż nalazła sã wëdowiédza ò tim kluczu, leno chùtkò òsta rëmniãtô bez robòtników serwisu. Czile dniów pózdze ùsôdzca ti starnë pòddôł sã wòlë spòlëznë ë zgòdzëł sã nie cenzurowac wpisënków zamëkającëch w se wiadło ò kluczu.


Nen wpisënk òstôł dodóny w strz., 2, mô., 2007 ò 9:35 pp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc