Grôj Ogg

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: — Mark @ 10:03 dp 20 mô. 2007 Dopòwiescë (0)

play_ogg.pngFree Software Foundation (Fùndacëjô Wòlny Soft-wôrë) naczãła kampanijã Play OGG (Grôj OGG) jakô mô zachãcac do brëkùnkù zwãkòwegò fòrmatu OGG.

Jeden czë drëdżi sã spëtô dlôcze znôwù nen nowi cyrkùs z jinszima fòrmatama jeżlë to dô doch MP3 ë mòże tegò fejn brëkòwac. Problema sédzi, jak wiendo, w detalach ë tuwò OGG Vorbis je wòlnym òd patentowich ë licencëjowich wëmògów fòrmatã, czegò nié mòże rzec ò MP3. Nen drëdżi je swòjistëm patentowim minowim pòlã. Wedle FSF mùszi kòżdi, chto rozprowôdzô mùzykã w fòrmace MP3, płacëc licencjową òpłatã. To samò tikô sã téż rozwijôrzów soft-wôrë, jakô òmijô nen fòrmat. To wszëtkò nie tikô sã fòrmatu OGG, jaczi stôwô sã bezpieczną alternatiwą.

Przëmiôrã niebezpiekù jaczi za tim stoi, je tuwò (jesz prawno nié zacwiédzony), òbsąd w jaczim to Microsoft mô zpłacëc 1,5 miliardów amerikańsczich dolarów licencjowi òpłatë ë to prawie za brëkùnk MP3, nimò tegò, że na firma bëła gwës tegò, że wëfùlowa ë wëkùpia wszëtczi licencjowé wëmòdżi. Nawetka czësté aplikacëje, jaczé grają lopczi MP3 w tak slédno pòpùlarnëch grôczach, mògą òstac òskarżóné – czegò przëmiôr dało slédno w Teksase.

Tak je OGG Vorbis, pòdle FSF, dlô rozwijôrzów soft-wôrë ë téż brëkòwników, jedinczą bezpieczną metodą zabezpiekù swòji robòtë. Wiele ùrządzeniów wspiérô ju OGG, a FSF chce sã dali wstôwiac za rozkòscerzaniém tegò fòrmatu.

Czëtôjta wicy na:


Nen wpisënk òstôł dodóny w nie., 20, mô., 2007 ò 10:03 dp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc