Fònt a czczonka

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Michôł @ 3:43 pp 17 gòd. 2007 Dopòwiesców (3)

Chto wié jakô je różnica midze fòntã a czczonką? Mést ti co mùszą rozmiec tipograficzny sprawë 🙂

Krótkò pisząc to fònt to je to co mómë w kòmpùtrach a czczonka to metalowi prostopadłoscan, chtëren je brëkòwóny w pòligrafji. W codniowim pòlsczim jãzëkù barô czãsto zamieniwno a zmiłkòwò brëkùjë so nëch słów. Żôl, żebë do pisónégò (a co za tim jidze lëteracczégò) jãzëka kaszëbsczégò szedł nen lëchi zwëk. Tima co bë chcelë wiédzec wicy ò fòntach a czczonkach, a téż òglowò ò pismie sygnie le przeczëtac articzel Roberta Chwałowsczégò Czy fontami można strzelać z procy?, chtëren mòże nalezc na starnach typografia.info. W serwisu tim mòże nalezc téż wiele artiklów, co bãdą nama nót przë skłôdanim tekstu.

Wszëtczich co pùblikùją pò kaszëbskù rôczã do czëtaniô.


Nen wpisënk òstôł dodóny w pòn., 17, gòd., 2007 ò 3:43 pp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

3 dopòw. »

 1. Cos mie to wëzdrzi za tim, że w kaszëbsczim wcale z tim nie je lepi jakno w pòlsczim. Pamiãtóm, że RKJ téż pòdôwa w pòprôwkach do naji słowiznë “czconka” przë fònce (to chòba je sparłączoné z ną agùmentacëją, że “lëdze tak gôdają ë nié ma co cëdowac”).
  Në jo, jakbë co to dô téż klôrowny òpisënk na wikipedijë:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Font

  Dopòwiesc przez Mark — gòd. 18, 2007 @ 6:48 pp

 2. Jô nigdze nie napisôł, że je lepi 😉

  Co jinszégò prostô, codniowô mòwa – w ti jãzëkòwé fele nie są jaż taczim problemã, ale dlô pisónégò słowa je czësto jinaczi. Jeżlë felëje fachòwich słów to tracy na tim jasnosc a precëzjo tekstu.

  Jô mëszlã, że do tegò jesz dochòdajë to, że niechtërny są ti dbë, że Kaszëbsczi je blós do prostich sprawów a do “wiôldżich” to leno pòlsczi. Jo, tedë sygô nama le prostô mòwa 😉

  Dopòwiesc przez Michôł — gòd. 18, 2007 @ 7:10 pp

 3. A jô za to nie napisôł, że të ò tim pisôł 😉
  Codniowô gôdka to je jedno, le jeżlë na stanie sã w n.p. RKJ sztandardã ë mómë za to no zatracenié, co je równé téż zatraceniém bòkadnoscë jãzëka, to ju nie he fejn.
  __________
  Hi, hi, jo prostô mòwa 🙂

  Pòzdrówczi

  Dopòwiesc przez Mark — gòd. 19, 2007 @ 10:07 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc