Ulteo

Òpùblikòwóné w: Linuksowé distribùcëje — Tadżi: — Michôł @ 12:46 dp 11 gòd. 2006 Dopòwiescë (1)

tux.pngNowô ùdba Gaëla Duvala, chtërnegò mòże znac jakno wespółzałóżcã MandrakeSoft (dzysdniowò Mandriva) to jesz prostszô dlô brëkòwnika linuksowô distribùcëja Ulteo. Czile dniów nazôd òsta wëdónô ji wersëja alpha. Jesz narô przistãpnô dlô zladënkù je blós wersëjô dlô platformë x86 ë dlô òkrãżégò KDE, w planach je téż GNOME ë Enlightement.

Systema na òpiartô je na Debianie a nie na Mandrivie, czë jiny rpm-owi distribùcëji a instalowónô na diskù ë brëkòwónô je na juwerny ôrt jakno to dzeje sã w liveCD (zwie sã to liveHD).

Ulteo mô bëc systemã dlô zôczątkùjącégò brëkòwnika, jaczi nie bãdze mùszôł rozmiec taczich dejów jakno mòntowanié systemë lopków, czë kònfigùracëjô sécowi kôrtë. Narô mòże brëkòwac ti systemë z liveCD, jidze téż ją zainstalowac, chòc wszëtkò na jedny przédny particëji (na jaczi mdze téż katalog /home) ë jedny particëji wëmianë. Jesz nie wszëtkò dobrze dzejô, le nie mòżemë zabëc, że je to zôczątkòwô wersëjô ë z czasã mòże bëc lepi. Bãdzemë żdôlë na pòstãpny wëdówczi.


Nen wpisënk òstôł dodóny w pòn., 11, gòd., 2006 ò 12:46 dp ë nalôzł sã w dzélu Linuksowé distribùcëje. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

1 dopòwiesc »

  1. Pierszé wrażenié z LiveCD je taczé jakbë instalowôł kubuntu 6.06, blós w jinszëm wëzdrzatkù. Pò sztarce je zmòntowónô zarô particëjô NTFS, a całosc baro wëzdrzi tuwò téż za kubuntu, chòc je kąsk jinszô knąpa na placu ikònë KDE. Je to równak wersëjô alfa ë gwësno wiele sã jesz zmieni.
    Jeżle wzérac na to jakno na robòtã jaką przódë zrobilë w Mandrake, dze Red Hat bëł téż spòldëm ti distribùcëji ë ùdało sã jima zrëchtowac letczégò do instalacëji ë w brëkòwaniém (dosc fejn òbsłëga ë kònfigùracëjô hard-wôrë) Linuxa, to ë tuwò je mòżno z zaczekawieniém żdac na to co przińdze.

    Dopòwiesc przez Mark — gòd. 11, 2006 @ 11:23 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc