Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu 7.10- ju je nowô wersëjô

Òpùblikòwóné w: Ubuntu — Tadżi: — Mark @ 8:42 pp 18 ru. 2007 Dopòwiesców (3)

Pùnktualno wëdôlë rozwijôrze Ubuntu ë bratnëch ùdbów Edubuntu, Kubuntu ë Xubuntu nową wersëjã 7.10 (Gutsy Gibbonòdwôżny Gibón).

Òbrôzë CD mòże ju zladowac ze starnów:

Brëkòwnicë rëchliszi wersëji mògą przeprowadzëc téż aktualizacëjã online (òpisóné mómë to w dzélu “Aktualizacëjô” artikla: Familëjô Ubuntu 7.04 – instalacëjô, aktualizacëjô, test)
Nowi wëdôwk Ubuntu zamëkô w se jądro 2.6.22, Gnome 2.20, Firefoxa 2.0, OpenOffice 2.3 ë òglowò zaktualnioną softwôrã. Jeżlë graficznô karta dôwô mòżnotã wspiarca dlô przërëchlôcza 3D, tej sztartëje Ubuntu 7.10 sztandardowò Compiza. Pòprôwioné òstało téż hardwôrowé m.jin dlô chipów WLAN.

Dlô naju nôwôżniéjszé je gwës to, że w Kubuntu 7.10 mómë ju kaszëbsczi jãzëk do wëbiérkù jakno domëszlny systemë. Jakno gò wëbrac mómë ju pisóné w artiklu: Kubuntu 7.10 – nastôw kaszëbsczégò jãzëka.

Rôczimë do brëkùnkù!!!


Nen wpisënk òstôł dodóny w czw., 18, ru., 2007 ò 8:42 pp ë nalôzł sã w dzélu Ubuntu. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

3 dopòw. »

 1. Heh, witro bãdã aktualizowôł systemã… To co mie so widzy w Linukse, a òsoblëwie w debianojuwernëch systemach to to, że barô prosto jidze miec nônowszą distribùcëjã, sygô le pòprawic wpisë w jednym lopkù ë zrobi apt-get upgrade 😀 A żebë miec nônowszą systemã kònkùrencëji to mùsz je wëdac wiele dëtków…

  Jô bë przedolmaczëł Gutsy Gibbon jakno zuchterny/drist/”charakterny” Gibón. Nôlepszą równoznaczëną słowa “òdwôżny” je “brave”, a Gutsy to barżi “śmiały”, “z jajami”. Në to tëli co do anielsczich słów. 😉

  Ubuntu! Jo dlô Linuksa 😉

  Dopòwiesc przez Michôł — ru. 18, 2007 @ 9:45 pp

 2. Do aktualizacëji to w Ubuntu nie je nawetka nót zmieniac negò lopka, aktualizatora robi to za naju (niech żéje zgnilizna 😉 ) aùtomatno.
  Dlô mie smiałi to téż òdwôżny, le të z anielsczégò jes ò 99% lepszi jakno jô ë môsz na gwës prôwdã.

  Jo téż dlô kaszëbsczégò Linuksa 😀

  Dopòwiesc przez Mark — ru. 18, 2007 @ 10:01 pp

 3. Në prawie terô robiã aùtomatną aktualizacëją. Slédnym razã jô téż tak zrobił, ale przódë jô mùszôł rëmnąc czile wpisów, bò tikałe sã òne repòzytorëjów “niekòmpatibilnëch” z nową distribùcëją. Òbaczëma jak bãdze terô 🙂

  Dopòwiesc przez Michôł — ru. 19, 2007 @ 8:40 dp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc