Ubuntu Feisty Fawn Herd 4

Òpùblikòwóné w: Ubuntu — Tadżi: — Mark @ 9:14 pp 17 grom. 2007 Dopòwiescë (0)

ubuntu-logo.pngJe ju wëszłô czwiôrtô testowô wersëjô Ubuntu Feisty Fawn Herd 4, jakô mô sã ùkôzac 19 łżekwiôta ju jakno kùńcowô Ubuntu 7.04.
Familëjô Ubuntu je ò tëli dlô naji wôżnô, bò ji dzéle są dolmaczoné òd lata łóńsczégò rokù na kaszëbsczi jãzëk – nôdali z dolmaczënkama jesma w òkrãżém KDE, stądka kubuntu je dlô naji mùstrową kaszëbską distribùcëją – ë zamëkô ju w se kaszëbską klawiaturã jakno ë lokalizacëjã dlô kaszëbsczégò jãzëka.

locales.png

Lokalizacëjô dlô kaszëbsczégò jãzëka w Ubuntu 7.04

kaszebsko_klawiatura_w_ubuntu_704.png

Wëbiérk kaszëbsczi klawiaturë w Ubuntu 7.04

Ubuntu Feisty Fawn Herd 4 je jakno wszëtczé testowé wersëje sczérowónô do testowników ë tich co nad nią robią, a jesz nié do kùncowégò brëkòwnika, chòc tuwò trza rzec, że ju slédnô (trzecô) ji wersëjô bëła na tëli sztabilnô, że mòże jã spòkójno ùżëwac.
Dwa miesące przed wëdaniém sztabilny wersëji je ju aktiwné Feature Freeze, co òznôczô tëli, że w nôslédnych testowich wersëjach nié mô sã spòdzôc bënë wicy nowòsców.
Wersëjô Ubuntu zamëkô w se GNOME 2.17.91, nową wersëjã 0.31 Migration Assistant, jakô je pòmòcnô przë przejącô dostónków ze slédnych wersëjów. Czëkawô je nowô òptacëjô jakô dôwô mòżnotã doinstalowaniô dodôwnëch kòdeków – terô mòże to ju letkò zrobic, przë sparłączonym z internetã kòmpùtrã, klëkając na lopk jaczégò sã z dodomù nie dô òtemknąc w Ubuntu, a przë jaczim terô wëskòknie nama pòmòcny asystenta jaczi zletczi zladowanié ë doinstalowanié felejącëch kòdeków.
Jądro zamëkô w se wspiarcë VMI, jaczé je propagòwóné przez VMWare ë jaczé mô w ti schùtczic robòtã wirtulanëch maszinów (òd VMWare Workstation 6.0 Beta).

Zmianë w wersëji Kubuntu tikają sã przédno pòprôwków w programach jaczé KDE w se zamëkô.
Në to żdómë z czëkawòscą na kùńcową wersëjã!

Wicy wëdowiédzë na starnach:


Zladënk różnëch òbrôzów iso dlô Ubuntu ë Kubuntu:


Nen wpisënk òstôł dodóny w sob., 17, grom., 2007 ò 9:14 pp ë nalôzł sã w dzélu Ubuntu. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc