Ubuntu 8.04 LTS

Òpùblikòwóné w: Ubuntu — Tadżi: — Mark @ 8:13 pp 28 łżë. 2008 Dopòwiescë (0)

W Ubuntu 8.04 LTS “Hardy Heron” (wëszłé 24. łżëwkiôta) je kładłi, jakno ju rëchli w Ubuntu 6.06 LTS, wiôldżi cësk na sztabilnotã całi systemë. Stoi za tim baro dołdżé wspiarcë aktualizacëjama (3 lata dlô desktopów) tegò wëdôwka. Nié mòże gwës tuwò gôdac ò wiôldżim skòkù w bënowich zjinakach w przërówaniém do wersëji 7.10 – 6 ksãżëców to nie je znôwù tak wiele czasu bë wëszła z tegò zarô rwòlucëjô – nimò tegò mòżemë pisac ò czékawich nowich rozwiązaniach, taczim je na gwës instalownik z jaczim mòżemë terô winstalowac Ubuntu prosto z Windowsa bez mùszebnotë sztartowaniô kòmpùtra z CD czë téż mùszebnotë particjonizowaniô cwiardi platë. Nowò doszłô je téż czékawô programa wëpôlaniô platków ò mionie Brasero. Ubuntu 8.04 je téż pierszą distribùcëją jakô niese ze soba sztandardowò przezérnik Firefox w wersëji 3.

Zladënk:
Ubuntu 8.04 mòże zladowac dlô 32 ë 64 bitowich x86 systemów ze starnë:

Nimò tegò, że nie je òficjano pisóné ò wpsiarcô dlô taczich platfòrmów jakno n.p. PPC (tikô są to m.jin. stôrszëch Mackintoshów z procesorã òd Motorolë) czë SPARC, to mòże na serwerze Ubuntu nalezc nowé wersëje dlô tich platfòrmów:

Ubuntu

Kubuntu

Xubuntu


Nen wpisënk òstôł dodóny w pòn., 28, łżë., 2008 ò 8:13 pp ë nalôzł sã w dzélu Ubuntu. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc