Ubuntu 8.04 Beta – ju kąsk kaszëbsczi

Òpùblikòwóné w: Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Mark @ 8:12 pp 22 stru. 2008 Dopòwiesców (4)

Òd zawczora mómë ju mòżnotã zapòznaniô sã z nowima wersëjama familëji Ubuntu : 8.04 – Hardy Heron. Wszëtkò wëzdrzi téż za tim, że je to nie le blós pierszô, le téż slédnô wersëjô Beta tegò wëdôwka. W przërównaniém do “Alfë” to nie dô bënë za wiele zjinaków, za to mómë na starnach dostóny fejn zestôwk zmianów w przërównaiém z wer. 7.10 – czëtôjta wicy tuwò: http://www.ubuntu.com/testing/hardy/beta .

Ubuntu 8.04 stanie sã we łżëkwiôce nôslédną realizacëją (pò 6.06) z dołgòdistansowim wspiarcém (LTS) dlô desktopów na trzë lata, a dlô serwerów na piãc. Cëż jesz, a to, że n.p. Edubuntu stôwô sã przëdôwkã do Ubuntu, a nie samòstójną realizacëją, co trzëmóm za dobré rozwiązanié, bò bëłë te wëdôwczi prawie równé, za to nowé przëszłé są UbuntuStudio z zëstôwkã softwôrë dlô mùzyków , grafików ë robiãcëch przë filmach (téż òpiarté na GNOME), a téż Mythbuntu (z òkrãżã Xfce ë MythTV).

Kubuntu dô w dwóch wariantach, z KDE 3.5.9 ë KDE 4.1, a bez to téż gwës nié ze wspiarcã na trzë lata, le na 18 ksãżëców – do brëkùnkù jakno skaszëbiony wersëji zamòdlëwóm wersëjã z KDE 4 – kąsk mni felów z naszi starnë przë dolmaczënkù 😉 .

Do zladënkù dô jesz jinsze wersëje, jakno n.p Xubuntu z Xfce òkrãżã – dobré rozwiązanié dlô kąsk stôrszëch kòmpùtrów, czë Gobuntu z GNOME – systema dlô pùristów co nie chcą miec niwólnëch kòmpònentów.

Në ë na sóm kùńc cos dlô szmaczi – wersëje z GNOME dô ju téż pò kaszëbskù 🙂 . Nie je tegò bënë za wiele zdolmaczoné, le je to nôslédny krok do przódkù z kaszëbizną w kòmpùtrach.

ubuntu_804_csb_1.png

ubuntu_804_csb_2.png

Lësta serwerów zladënkù:


Nen wpisënk òstôł dodóny w sob., 22, stru., 2008 ò 8:12 pp ë nalôzł sã w dzélu Ubuntu, Wkół kaszëbsczégò Linuksa. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

4 dopòw. »

 1. Në w kùńcu téż to GNOME je pò kaszëbskù, bò doch dolmaczënk je chòba òd zaczątkù naji robòtë nad Ubuntu, nié?

  Dopòwiesc przez Michôł — stru. 23, 2008 @ 12:10 pp

 2. Jo, dolmaczënk bëł ju rëchli bënë, le terô mòże gò na prosti ôrt aktiwòwac (co jesz ni dzéjô tak prosto w kubuntu, chòc mómë tam wiele wicy zdolmaczoné).
  Jak na to nié wzérac, je to fejn sprawa 🙂

  Dopòwiesc przez Mark — stru. 23, 2008 @ 12:31 pp

 3. […] po Kaszubsku Jak podaje portal linuxcsb.org w Ubuntu 8.04 , które (jak zapowiadają twórcy) wyjdzie 24 kwietnia, dostępna będzie pełna […]

  Sygnale Pingback przez Ubuntu po Kaszubsku « sirmacik’s blog — stru. 28, 2008 @ 5:57 pp

 4. […] March 28, 2008 Kòmpùtrë Tags: CSB, Linux, Ubuntu Móm ju wama pisóné ò tim, że nowé Ubuntu bãdze ju z mòżnotą wëbiérkù kaszëbsczégò jãzëka jakno domëszlegò dlô systemë. Całosc mòże przeprowdzëc na czësto prsti ôrt, co sã nama […]

  Sygnale Pingback przez Zwëczajno pleszczenié — stru. 28, 2008 @ 9:19 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc