Ubuntu 8.04.3 LTS

Òpùblikòwóné w: Ubuntu — Mark @ 12:03 pp 18 lëp. 2009 Dopòwiescë (0)

Rozwijôrze Ubuntu ùprzëstspnilë trzecé ju zaktualnienié wersëji z dołgòterminowim wspiarcém 8.04 LTS.

Zamëkô òno w se kòl 80 zaktualnieniów paczetów, dze króm zasztopaniô czile dzurów bezpiekù, mómë prosté kòrektë wszelejaczich kòmpònentów zwikszającé jich kòmpatibilnotã. Abë przë nowi instalacëji wersëji 8.04.3 nie bëło nót ladowac za wiele zaktualnieniów ùprzëstãpniô distribùtor terô téż nowé instalacjowé media. Zaktualnioné òstało téż hardwôrowé wspiarcé zamkłé w jądrze Linuksa.

Fùlwspiarcé dlô całi familëji Ubuntu 8.04 stoi na serwerach dlô desktopòwi wersëji do łżëkwiata 201, a dlô serwerowi do łżékwiata 2013 rokù

Drobnotë zmianów mòże przrczëtac na starnie https://wiki.ubuntu.com/HardyReleaseNotes/ChangeSummary/8.04.3

Nowô wersëjô stoi do zladënkù na starnie: ubuntu.com/getubuntu/download


Nen wpisënk òstôł dodóny w sob., 18, lëp., 2009 ò 12:03 pp ë nalôzł sã w dzélu Ubuntu. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc