Òridżinalné Ubuntu…

Òpùblikòwóné w: Ubuntu — Tadżi: — Michôł @ 3:05 pp 9 ru. 2007 Dopòwiescë (0)

ubuntu-logo.pngÒd wczora mòże ju zamawiac w szeriwsu ShipIt òridżinalné platczi CD z jesz niewëdónëma òbrazama Ubuntu, Kubuntu a Edubuntu. Kòdowé miono tegò przińdnégò wëdôwkù je Gutsy Gibbon abò prosto w lëczbach – 7.10.

Przëstãpné są dwie wersëje: PC – czëlë dlô wnetka wszëstczich kòmpùtrów PC, òpiartëch na Intel Pentium/Celeron abò AMD Athlon, a téż 64bit PC – dlô kòmpùtrów z procesorama AMD64 ë EM64T (m.jin. Athlon64, Opteron, EM64T Xeon). Jeżlë nie wiész jaką wersëjã wëbrac, zalécô sã wëbiérk PC.

Są dwa ôrtë zamówieniô. W pierszim, w 99% wëpôdków to mdze wersëjô dlô ce, mòże zamówic jedną abò dwie platczi dlô PC ë/abò 64bit PC. W drëdżim je mòżlëwòta zamówieniô wikszi lëczbë platków, leno nót mdze pòdac òrądz.

Wësłanié platków je zwëczajno darmôk ë mòże dérac do 6 tidzeniów. Zwëkòwò bãdzë téż mòżlëwòta zladënkù nëch platków z Internetu.

Domôcé starnë ShipIt to:


Nen wpisënk òstôł dodóny w wt., 9, ru., 2007 ò 3:05 pp ë nalôzł sã w dzélu Ubuntu. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc