Linux Mint 2.1 Bea

Òpùblikòwóné w: Linuksowé distribùcëje,Ubuntu — Tadżi: , — Mark @ 12:25 dp 22 gòd. 2006 Dopòwiesców (2)

linux_mint_bea.pngÒd 20. gòdnika, prosto na Gòdë, je ju przëstãpnô nowô wersëjô, òpiartegò na Ubuntu 6.10, mùltimedialnégò Linuxa Mint ò kòdowim mionie “Bea”. Zamëkô w se m.jin. OpenOffice w wersëji 2.1 jakno ë mintDesktop. RealPlayer òstôł zastãpiony przez MPlayer razã nóternëma plug-insama, flash je ju téż bënë w swòji slédny wersëji 9 beta 2, je téż lepszé wspiarce dlô graficznëch kôrtów NVIDIA (“envy”). Całô distribùcëjô je do zladënkù na starnach ùdbë ë je kòl 695 MB wiôlgô.


Nen wpisënk òstôł dodóny w pią., 22, gòd., 2006 ò 12:25 dp ë nalôzł sã w dzélu Linuksowé distribùcëje, Ubuntu. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

2 dopòw. »

  1. Taczich òpiartëch na Ubuntu distribùcëji to dô wiele. Móm czëti, że je nawetka jedna robionô specjalno na Gòdë 😀

    Dlô lëdzy, co nie rozmią sami sprôwiac paczétama w Ubuntu taczi Mint to dobrô ùdba. A téż ë dlô tëch co wiédzą co ë jak zrobic w lopkach /etc/apt/source.list to wiôlgô pòmòc, kò nie je nót wszëtczégò wiedno ùstawiac. Në chòba, że chtos nie lëdô miec niewòlnëch paczétów – leno to ju jinsza jinszosc.

    Dopòwiesc przez Michôł — gòd. 23, 2006 @ 7:58 pp

  2. Jo, Ubuntu mô wiele “gaflów”, a to le dobrze ò ti distribùcëji, a téż ò Debianie, swiadczi. Ta Gòdowô wersëjô je téż fejn, le 3 razë tak wiôlgô jakno ten Mint. Jem téż jak nôbarżi za tim, bë dało taczé alternatiwë co zletczëwôją brëkòwnikòm robòtã z Linuksã – blós na nen ôrt je mòżno lëdzi zachãcëc do robòtë na nim.

    Dopòwiesc przez Mark — gòd. 26, 2006 @ 11:51 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc