Familëjô Ubuntu 7.04

Òpùblikòwóné w: Ubuntu — Tadżi: , — Mark @ 8:51 pp 12 mô. 2007 Dopòwiesców (4)

ubuntu-logo.pngUbuntu 7.04 (Feisty Fawn) ë ji sostrné wersëje jakno Kubuntu (graficzné òkrãżé KDE 3.5.6), Xubuntu (graficzné òkrãżé XFCE 4.4) ë Edubuntu (graficzné òkrãżé Gnome 2.18 – jakno Ubuntu) pòkôzałë sã nama w zapòwiôdzónym ju łońsczégò rokù terminie z akùratnoscą co do dnia (19. łżëkwiôta) w wersëjach:

 • desktopòwô dlô x86 ë x64 live CD z graficzną mòżnotą instalacëji prosto z graficznegò òkrãżô
 • serwerowô dlô: x86, x64, SPARC – instalëje serwerowé systemë bez graficznegò òkrãżô
 • Alternate install CD (x86, x64) – tekstowi instalownik, jaczi mòże zrëszëc téż na systemach z mni jakno 192 MByte RAM ë jaczi zamëkô téż w se dodôwné òptacëje

Wszëtczé ne wersëje òpiatrté są na jedny spòdlowi systemie.

Articzel ò instalacëji systemë nachôdô sã terô w dzélu pòmòcë dlô Linuksa:


Nen wpisënk òstôł dodóny w sob., 12, mô., 2007 ò 8:51 pp ë nalôzł sã w dzélu Ubuntu. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

4 dopòw. »

 1. Belny artikel! Môsz sã chłopie rozpisóné 🙂

  Mark, czë òbrôzk w krokù 7 instalacëji je z Kubuntu? Kąsk jinaczi òn wëzdrzi jakno jine ë dwa razë je na òbrózkach “krok 4/6”. Móm téż trëchlënã co do belnégò wspiarca dlô ATI. Wedle mòji wiedzë to Nvidia dôwô lepszi wspiarcé. Chòc gwësno wòlné czérowniczi dlô 3D kôrt są lepi zrobioné dlô ATI…

  Jesz co do aktualizacëji, to òd se dodóm, że nôlżi to zrobic czej mô sã czëstą wersëjã. Jeżlë za wiele je programów doistalowónëch z jinëch nigle òficjalné repòzyterëjów, to tak letkò ju nié je. Wiém, bò móm prawie taką problemã ù se.

  Dopòwiesc przez Michôł — mô. 13, 2007 @ 8:55 dp

 2. Dzãka. To ju nôwëższi czas bë sã rozpisëwac téż na taczé témë – chcemë ùsôdzac doch dobré starnë z fùlwôrtną wëdowiédzą.
  Jo, òbrôzk 7 je z Ubuntu, le to je generalno takô samô darga w instalownikù w kòzdi wersëji ë to le doch farwë są jinszé :-D.
  Të napisôł: “dwa razë je na òbrózkach “krok 4/6″”
  OK, ju wiém ò co ce szło. Dlô czëtnoscë móm terô wstôwiony òbrôzk z Kubuntu.
  Z tima graficznëma kôrtama je doch różno, ù mie z nvidia nié pòszło, a czëtóné móm ù lëdzi ë w fachòwich gazétach ( nié mëszlã tuwò ò Kòmpùter Swiat 😉 ) że z ATI szło to baro fejn.
  Ne cëzé repòzytorëja są przë aktualizacëji online òdstôwióné, problema mòże bëc gwës z kòmpatibilnotą jich do 7.04 ë trza bë gwës wëszëkac nowich. Jô aktualizowôł negò Gòdowégò Ubuntu Linuksa ù mòji białczi, co bëł fùl różny dodôwny soft-wôrë ë pòszło mie to baro fejn. Mëszlã, że na aktualizacëjô ju je baro zanôléżnô òd tegò co chto dogrôł, a jeżlë ju chtos bëł w sztãdze dodôwac ekstra repòzytorëja, to dô sã téż radã z jich zaktualnieniém.

  Dopòwiesc przez Mark — mô. 13, 2007 @ 9:18 dp

 3. To prôwda, aktualizacëjô tak drãgô nie je, nawetka przë “nieczëstëch” wersëjach, le mòże sprawic czile problemów. Jô jem w ti lepszi leżnoscë, że ë tak chcã ùsôdzëc nową instalacëjã, w przédnym dzélu, bë òbaczëc co jesz je do zrobieniô z kaszëbizacëją Ubuntu ë co nót mdze zgłosëc do felów ti distribùcëji 😉

  Dopòwiesc przez Michôł — mô. 13, 2007 @ 11:27 dp

 4. Jo, cos tam jesz felëje bë to szło letkò pò kaszëbskù zrëszëc, le ë tak ju je lepi. Zdrząc na òglowi feedback co do sami témë, to chòba za baro nié przeszôdzô to nikòmù, że jesz nie jesma z tim tak dalek 😀 .

  Dopòwiesc przez Mark — mô. 14, 2007 @ 6:45 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc