Slackware 12 RC 1

Òpùblikòwóné w: Slackware — Tadżi: — Mark @ 10:22 dp 16 czer. 2007 Dopòwiescë (0)

slackware.pngPatrick Volkerding nadôł rozwijowi wersëji Slackware 12 miono RC1(kandidat realizacëji). Jak je widzec nié są planowóné dôlszé zmianë w ni, bãdze jesz le całownota pòprôwianô ë na nen ôrt mòże pò kòl dzewiãcu ksãżëcach Slackware 12 zastãpic Slackware 11.

Slackware 12 zamëkô w se w wikszoscë zaktualnioné paczétë softwôrë, jądro skòkłó z 2.4 na 2.6.21.5 – jaczé terô je sztandardowé. Dôlszé zaktualnienia tikają sã m.jin. GCC 4.1.2, X.org 7.2 ze wspiarcem dlô XGL ë Compiza, Firefox 2.0.0.4, Thunderbird 2.0.0.4, KDE 3.5.7, Xfce 4.4.1 ë òd serwerowi starné Apache 2.2.4, PHP 5.2.3 ë Samba 3.0.25a. Wszëtczé wprowadzoné zmianë mòże przeczëtac w lopkù zmianów.

Slackware, jakô je gwës nôstarszą dozéraną distribùcëją, je baro minimalisticznô ë zamëkô w se nie wicy jakno 500 paczétów. Nie naleze bënë spòdlowi wersëji taczich aplikacëjów jakno Java, Flash, OpenOffice.org czë GNOME, równak ne mòże doisntalowac z taczich môlów jakno n.p. linuxpackages.net, a to bez to, że Slackware je baro pòpùlarné westrzód sprôwników systemë.
Lubòtnicë graficznegò òkrãżô GNOME mògą ju gò brëkòwac, a to z dopasowóny dlô Slackware wersëji jakô nachôdô sã na starnach ùdbë Dropline GNOME-Projekt.

Instalacëjã ti RC-wersëji mòże przeprowadzëc abò prosto z systemë przez zaktualnienié (slapt-get), abò z òbrôzów ISO na starnach slackware.no. Òficjalnegò òbrôzu jesz nie dô.

Co wóżné, to fakt, że wersëjô Slackware 11, jakô zamëkô w se jakno slédnô jądro 2.4 (znóné ze swòji sztabinotë), mô bëc jesz dłëżi dozéranô, dostôwając łatë bezpiékù ë nowé zaktualnienia.


Nen wpisënk òstôł dodóny w sob., 16, czer., 2007 ò 10:22 dp ë nalôzł sã w dzélu Slackware. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc