Linux Slackware 12.0

Òpùblikòwóné w: Slackware — Tadżi: — Mark @ 7:17 pp 3 lëp. 2007 Dopòwiesców (5)

slackwareRozwijôrze Slackware ùżëczëlë dzysô, pó dzewiãcô ksãżëcach robòtë, do zladënkù kùncową wersëjã Slackware 12.
Ma pisalë ju w pòłowie czerwińca, pisząc ò kandidace realizacëji – RC 1, ò tim co òna w se zamëkô ë tuwò nie zmieniło sã bez tich czile tidzeniów tak pò prôwdze wiele. Fele òstałë pòprôwioné ë distribùcëjô pòkôza sã nama jakò baro sztabilnô – gôdô sã, że to nôbarżi szatbilno ze wszëtczich linuksowich. Mómë bënë jądro 2.6.21.5, X.org 7.2.0, czë téż graficzné òkrãża KDE 3.5.7 ë Xfce 4.4.1. Òpierając sã na jądrze z serëji 2.6x wspiérô òna wiele nowi hardwôrë, w tim téż kòntrolerë SATA.

Slackware zamôdlëwô sã awansowónëm brëkòwnikòm, co kładą wiôldżi cësk na sztabilnotã.

Zladënk òbrôzów CD/DVD


Nen wpisënk òstôł dodóny w wt., 3, lëp., 2007 ò 7:17 pp ë nalôzł sã w dzélu Slackware. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

5 dopòw. »

 1. Jô móm le rôz zainstalowóné Slackware ë mést to za wiôldżi słowò na mòji biôtczi z tim sistemã. To prawie bëło mòjô pierszô linuksowô systema (le nie dłużi jakno 2-3 gòdzënë + czas nót na instalacëjã ;)).

  Dopòwiesc przez Michôł — lëp. 3, 2007 @ 8:02 pp

 2. A mòjô to bëła drëgô distribùcëjô, pierszą bëł Debian – wszëtkò jesz na dwóch cwiardich platach, jednô cos kòl 40 MB, a drëgô mni jaknò 500MB 🙂 .
  Le terô to jidze instalacëjô Slackware ju kąsk lepi, chòc jak chto robi to pierszi czë dzewiąti rôz, to niech to lepi òstôwi. Jô testowôł 11-stkã ë bëł z ni baro zadowòlony, ną slédną (téż bez KDE 3.5.7) téz przetestëjã. Fejn w tim je pò prôwdze to, że je nót wiedzec przë instalacëji czegò sã chce, na slepò to sã tuwò nick nie zdzałô 😀 . Òglowò je fejn wiedzec czegò sã chce 😉

  Dopòwiesc przez Mark — lëp. 3, 2007 @ 8:17 pp

 3. Jo, wiedzec czegò sã chce je fejn, le jak so chce przéńc na nową systemã, tej nôczãsczi je to maklanié w cemżë a nié richtich wiedzba 😉 Ù mie na zaczątkù tak prawie bëło, dlôtë chòba jô miôł przetestowóné wszëtczé distribùcëje, jaczé jô mógł nalezc na platkach. Mést dzysdniowô to je wiele lżi, kò jidze nalezc chòcbë taczi starnë jak ta, z wëdowiédzą ò ti systemie, przóde równak bëło czësto jinaczi 😀

  Në a żebë skùńczëc ju z historëją to dodóm jesz, że Slackware, barô długò żdô na sztabilizacëjã programów czej je dodô do swòjégò repòzytorëjóm. Jak dlô mie to nawetka kąsk za długò, le dlô serwerów czë produkcëjowich kòmpùtrów to chòba lepi ju bëc nie mòże. Në le jô równak lëdóm wcyg nowi programë – le jedno “ale”: mój laptop ju je za lëchi na niechtërny aplikacëje…

  Dopòwiesc przez Michôł — lëp. 4, 2007 @ 2:31 pp

 4. Jô ò tim, że je dobrze wiedzec co sã chce, to pò prôwdze baro szerok mëszlôł 😀
  A warcając sã do zmianë systemù to mie szło tak samò jakno ce, móm téż to co mie w rãce wpadło przetestowóné (pamiãtôsz Linuksa Caldera – fejn prosto zrobionô òna bëła do instalacëji). Móm mòjã rézã z Linuksã zôczãtą òd nôcãższich distribùcëjów ë wiem, że to bëła w tim czasu gwës ë mòjô fela, le stądka téż mògã terô smiało pisac ò tim, bë ti co są zôczątkùjący nie bralë sã n.p. za Slackware czë Debiana, a czë chto tegò bãdze sã słëchôł, to ju jinszô jinszosc 🙂 , jô bë sã nie pòsłëchôl, le tak jô móm, że lubiã jak je pòd górkã, nie dóm sã téż tegò wëdolmaczëc, że mòże to zrobic lżi 😀 .

  Jo, przódë (w infòrmaticznëch latach rachùjąc) nie dało za wiele pòmòce w secë, za to szło nalezc fejn ksążczi (dzél móm jesz do dzysô ë sã mie pòmòcné). Króm tegò to jô bëł tak przënãcony wprzód do DOSa, a pòzdze do Windowsa, że nié móg w Linuksa zwëczajno wskòknąc, tak jak to robią n.p. mòje dzecë (nie instalëjã równak sómë jesz systemë). Tima to je równo czë to je Windows, czë Linuks ë to je prawie fejn dlô mie, bò na nich (ë białce téż) widzã, że pisanié ò cãżczim przejscu na Linuksa je gôdką lëdzi co rozmieją na to le zdrzec bez perspektiwą swòjich przënãceniów.

  Në jo, a miało bëc ò Slackware. Trzëmóm jã za dobrą distribùcëjã, le sczérowóną do kònkretnegò òdbiórcë. Mie sómemù z tich distribùcjowich” “dinozaurów” to barżi leżi Debian – statisticzno brëkùjã gò wicy, chòc tak pò prôwdze to biorã wszëtkò na tapétã jak leci, bò mie to lubi.

  Dopòwiesc przez Mark — lëp. 4, 2007 @ 7:34 pp

 5. Mój tatk brëkùje dwóch systemów. Jeden laptop mô z Kubuntu (przódë miôł Mandrivã), a drëdżi mô dostóny òd swòji firmë ë na nim Windowsa XP. Ë mùszã rzec, że letkò mù jidze robòta na òbu kòmpùtrach – a przódë le jedną grã rozmiôł zrëszëc 😉 Mést nawetka wicy sedzy pòd Linuksã, bò mô strach żebë nick so lëchégò nie stało z kòmpùtrã z robòtë (në to bë dopiérzë bëło…). Tej jidze sã letkò naùczëc, le to nie je robòta dlô zgniłich 😉

  Dopòwiesc przez Michôł — lëp. 4, 2007 @ 8:13 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc